Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
SI-8/2019
Zestawienie szczegółowe - katalog zawodów/profli
cukiernik fryzjer kucharz przetwórca mięsa 751201 514101 512001 751107 B 1 1 1 1
Nazwa zawodu
Nazwa zawodu
Nr zawodu
Nr zawodu
Ilość kwalif.
Ilość kwalif.
T hotelarstwa usług fryzjerskich technologii żywności 422402 514105 314403 2 2 2 analityk usług kelnerskich żywienia i usł. gastr. 311103 513101 343404 2 2 L Social Media Marketing 2
Rozszerzenia
Innowacja
Informatyka  -  j.angielski  -  j.polski 513101 kelner 1
W roku szkolnym 2019/2020 BRAK NABORU do liceum
ZSSChiO w Jarosławiu
>>> Serwis mobilny ZSSChiO <<<
Edycja 5/2019

Wykaz zawodów

Nazwa zawodu
Nr zawodu
Ilość kwalif.
T hotelarstwa usług fryzjerskich technologii żywności 422402 514105 314403 2 2 2 analityk usług kelnerskich żywienia i usł. gastr. 311103 513101 343404 2 2 2
Typ
T T T T T L Social Media Marketing
Rozszerzenia Informatyka - j.angielski - j.polski
cukiernik fryzjer kucharz przetwórca mięsa 751201 514101 512001 751107 B 1 1 1 1 513101 kelner 1 B B B B