Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
SI-2/2019
Zestawienie szczegółowe - katalog zawodów/profli
cukiernik fryzjer kucharz wędliniarz 751201 514101 512001 751107 B 1 1 1 1
Nazwa zawodu
Nazwa zawodu
Nr zawodu
Nr zawodu
Ilość kwalif.
Ilość kwalif.
T hotelarstwa usług fryzjerskich technologii żywności 422402 514105 314403 2 2 2 analityk kelner żywienia i usł. gastr. 311103 513101 343404 2 2 L Social Media Marketing 2
Rozszerzenia
Innowacja
Informatyka  -  j.angielski  -  j.polski