Wydawnictwo okolicznościowe z okazji
JUBILEUSZU 75-LECIA SZKOŁY