TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty punktowane:
język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia
Przedmiot rozszerzony: język angielski
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: włoski lub niemiecki
Minimum punktowe: 60 pkt.

Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi trendami w żywieniu, cenisz „zdrową kuchnię”, lubisz pracować z ludźmi, jesteś kreatywny i chcesz rozwijać swoje umiejętności to nasze technikum żywienia i usług gastronomicznych jest kierunkiem dla Ciebie. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny oraz moda na zdrowy styl życia stwarzają duże możliwości rozwoju i zatrudnienia.

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z wykorzystaniem nowoczesnych technik,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • podstaw dietetyki,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych
  w gastronomii.
Przedmioty zawodowe teoretyczne:
 • Technologia gastronomiczna
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Zasady żywienia
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Język angielski zawodowy
Przedmioty zawodowe praktyczne:
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia organizacji usług gastronomicznych
W programie nauczania także dodatkowa umiejętność: Profesjonalne parzenie kawy czyli umiejętności baristy.:   Przedmioty:
 • Baristyka,
 • Pracownia baristyczna

Kształcimy w nowoczesnych pracowniach i u najlepszych pracodawców w kraju i za granicą.

Nauka w tym zawodzie umożliwia:
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej
  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.
Absolwenci mogą podjąć pracę w:
 • w obiektach zbiorowego żywienia lub zakwaterowania (restauracje, hotele, pensjonaty bary i in.) w kraju i zagranicą,
 • w zakładach przemysłowej produkcji potraw lub półproduktów,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności
 • w Fitness Club na stanowisku doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • w samodzielnie prowadzonej działalności w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Absolwenci mogą również podjąć naukę na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja
i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka i in.

Możesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty..

Mamy Ciebie następujące propozycje:
 • praktyki zawodowe realizowane w renomowanych hotelach i restauracjach (Hotel Arłamów, Bacówka Radawa, Grand Hotel Rzeszów),
 • staże i praktyki zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych (Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy),
 • wyjazdy na targi branżowe w kraju i za granicą,
 • konkursy i warsztaty „pod okiem” mistrzów kulinarnych,
 • pokazy szefów kuchni
 • przygotowanie i organizacja bankietów.
Nowości od 2022/23 to kursy i szkolenia:
 • kelner
 • barman
 • dieta śródziemnomorska
 • fitness i dieta

Znami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Technik żywienia

Zajęcia w zakładach pracy

Zagraniczne praktyki zawodowe w zakładach branżowych oraz przygotowywanie menu regionalnych i narodowych kuchni.

Olimpiady i konkursy

Możliwość sprawdzenia się w zawodach branżowych - pod okiem wykwalifikowanej kadry i instruktorów.

Pokazy

Prezentacje potraw i ich dekoracji

Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie http://www.zpowjaroslaw.pl .