TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Przedmioty punktowane:
język polski, język angielski, matematyka, chemia lub biologia

Przedmiot rozszerzony: język angielski
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: włoski lub niemiecki
Minimum punktowe: 60 pkt.

Co jeść, by przez całe swoje życie cieszyć się zdrowiem? Jak nowoczesne technologie wykorzystuje się w produkcji żywności? Jakimi metodami przetwarzać surowce roślinne i zwierzęce w produkty spożywcze o wysokiej wartości odżywczej oraz walorach dietetycznych? Czy żywność można wyprodukować w laboratorium ?

Na takie i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym Technikum technologii żywności, to zawód, dzięki któremu dowiesz się ciekawych rzeczy na temat żywności i jej wytwarzania.

Jako technik technologii żywności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, laboratorium analizy i oceny żywności..

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych
 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów spożywczych,
 • opracowywania receptur oraz sporządzania półproduktów i wyrobów spożywczych
 • nowoczesnych oraz tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • prowadzenia badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych.
Kierunkowe przedmioty zawodowe:
 • Technologie produkcji cukierniczej
 • Technologia żywności
 • Technika w cukiernictwie
 • Analiza żywności
 • Pracownia cukiernicza
 • Laboratorium analizy żywności
 • Pracownia organizacji produkcji wyrobów spożywczych;
 • Język angielski zawodowy
 • Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą.
Nauka w tym zawodzie umożliwia:
 • zdobycie tytułu technika technologii żywności
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej
  • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
  • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach
 • kontynuowanie nauki na studiach na kierunku: technologia żywności, żywienie człowieka, dietetyka, biotechnologia, analiza żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności.
Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach:
 • zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach zawodowych (cukierniczo-piekarskiej, chemicznej, mikrobiologicznej),
 • zajęć zawodowych na uczelniach,
 • praktyk zawodowych w zakładach przemysłu spożywczego oraz realizowanych
  w ramach projektów Erasmus+,
 • innowacji „Dietetyka”,
 • wyjazdów na targi branżowe oraz wycieczki do zakładów przemysłu spożywczego,
 • konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz olimpiadach branżowych,
 • warsztatów „pod okiem” mistrzów cukiernictwa i specjalistów technologii żywności.
Zawód technologa żywności ma szerokie perspektywy oraz zatrudnienia jako
 • główny technolog
 • kierownik produkcji
 • specjalista/kierownik działu jakości
 • kierownik laboratorium
 • dietetyk
 • intendent/intendentka
 • referent ds. rozliczeń produkcji
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

W ramach dodatkowych zajęć z Dietetyki poznasz czynniki warunkujące sposób żywienia
i styl życia człowieka oraz zasady żywienia dietetycznego. Zajęcia z dietetykiem oraz wyjazdy i warsztaty ze specjalistami żywienia/dietetyki na uczelni pozwolą przygotować jadłospisy dla wybranych diet oraz poznać zakres/charakter pracy dietetyka. Samodzielnie przygotujesz wybraną dietę oraz zestawy posiłków. Udział w zajęciach pozwoli Ci dokonywać świadomych i zdrowych wyborów żywieniowych.

Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Technik technologii żywności

Transfer wiedzy

Możliwość wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego na stanie pracowni tematycznych i laboratoriów do realizacji zaawansowanych tematów zawodowych .

SPZ

Szkoła Promująca Zdrowie i zdrowe odżywianie

Zajęcia w zakładach pracy

Praktyka zawodowa w specjalistycznych zakładach - poznanie różnorodnych żywieniowych procesów technologicznych.

Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie http://www.zpowjaroslaw.pl .