TECHNIK REKLAMY

kierunek pod patronatem
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka Przedmiot rozszerzony: język angielski
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: włoski lub niemiecki
Minimum punktowe: 60 pkt.

Technik reklamy to inspirujący zawód dla osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi. Wymaga on łączenia w sobie wiedzy informatycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, plastycznej, psychologicznej, a także lingwistycznej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest obecnie motorem wzrostu gospodarczego. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej. W sektorze (w Europie) obecnie jest zatrudnionych ponad 7 milionów osób z tendencją wzrostową.

Jako technik reklamy będziesz:
 • planować, organizować i prowadzić skuteczne kampanie reklamowe,
 • zapoznawać się z formami i rodzajami reklamy,
 • projektować reklamę zewnętrzną oraz reklamę internetową,
 • tworzyć spoty reklamowe oraz animacje komputerowe,
 • tworzyć teksty i slogany reklamowe,
 • uczyć się fachowych sposobów gromadzenia i selekcjonowania informacji,
 • projektować różnego typu ulotki, wizytówki,papiery firmowe, plakaty itp.
 • tworzyć gadżety reklamowe (kalendarze, koszulki, kubki, magnesy itp.),
 • obsługiwać programy graficzne oraz podstawowe programy użytkowe,
 • profesjonalnie wykonywać i obrabiać zdjęcia,
 • wykorzystywać druk 3Dw reklamie,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 • stosować metody badań rynku reklamy,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.
Kierunkowe przedmioty zawodowe to:
 • Podstawy reklamy;
 • Przekaz i komunikat w reklamie;.
 • Kampania reklamowa;
 • Język obcy (angielski) w reklamie;
 • Strategia w reklamie;
 • Kreacja w reklamie;
 • Produkcja reklamy;
 • Planowanie kampanii reklamowej;
 • Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej;
 • Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej.
Możliwości zatrudnienia:
 • agencje reklamowe, agencje reklamy wizualnej,
 • agencje public relations,
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
 • studia graficzne i fotograficzne,
 • drukarnie wielkoformatowe,
 • działy kreatywne i rozwoju produktu,
 • agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej,
 • działy sprzedaży,
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • media,
 • własna działalność gospodarcza.
Jako technik reklamy znajdziesz pracę m.in. jako:
 • account manager,
 • agent reklamowy,
 • art designer,
 • projektant poligrafii,
 • specjalista ds. marketingu,
 • pracownik działu kreatywnego,
 • pracownik studia graficznego,
 • pracownik działu produkcyjnego, planowania publikacji lub badań rynkowych,
 • copywriter,
 • specjalista do spraw reklamy lub public relations.

Po ukończeniu technikum będziesz przygotowany do rozpoczęcia pracy lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika i multimedia, projektowanie stron www, zarządzanie, marketing i nowe media, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing internetowy, public relations. Możesz również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub
w szkołach policealnych.

Umiejętności praktyczne: będziesz zdobywać w profesjonalnej pracowni informatycznej
i fotograficznej. W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe. Odbywać się one będą
w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach reklamy, promocji
i marketingu, drukarniach wielkoformatowych, studiach fotograficznych oraz w innych podmiotach stanowiących Twoje potencjalne miejsce zatrudnienia.

Zdobędziesz dwie kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE:
   • Kwalifikacja 1: PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego
   • Kwalifikacja 1: PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Możesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty.

Mamy Ciebie następujące propozycje:
   • wycieczki zawodowe do potencjalnych zakładów pracy (m.in.agencje reklamowe, radio, telewizja, drukarnie wieloformatowe),
   • praktyki zawodowe w kraju i za granicą z Erasmus+
   • udział w tematycznych sesjach fotograficznych,
   • udział w wystawach prac graficznych i reklamowych,
   • wycieczki szkoleniowe do firm zajmujących się projektowaniem i drukiem 3D;
   • zajęcia na PWSTE w Jarosławiu;
   • udział w projektach i warsztatach w Podkarpackim Centrum Innowacji
    w Rzeszowie.
   • innowacja “E-komunikacja w biznesie” to zajęcia przybliżające komunikację marketingową online. Dowiesz się jak prowadzić działania
    w zakresie public relations w Internecie, na czym polega e-mailing (newsletter), czy jak wykorzystywać media społecznościowe w strategiach marketingowych.

Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Technik reklamy

Zajęcia praktyczne

Doskonalenie różnorodnych technik reklamowych, autoprezentacji, kształtowanie kompetencji miękkich niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Pokazy

Wsparcie logistyczne konkursów i turniejów

Wartość dodana

Rozwój organizacji pracy, przedsiębiorczości, wiedzy "infotechnicznej" oraz umiejętności menadżerskich podczas powadzenia własnej firmy.

Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie http://www.zpowjaroslaw.pl .