TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia albo plastyka
Przedmiot rozszerzony: język angielski Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: włoski albo niemiecki
Minimum punktowe: 60 pkt.

Lubisz podróże, interesujesz się poznawaniem różnych kultur, ludzi, Twoja pasją jest rekreacja, sport? A może w przyszłości chciałbyś zajmować się sprzedażą i tworzeniem ofert takich i wielu innych usług? Jeżeli tak to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie !

Dzięki dynamicznie rozwijającej się branży turystyczno hotelarskiej technik hotelarstwa to zawód z przyszłością. Istotą tego zawodu jest przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, kreatywność a także umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji. Ważna jest także umiejętność pracy przy pomocy programów recepcyjnych, które służą do sprawnej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego. Kierunek ten łączy w sobie 3 zawody: hotelarz, kelner, organizator turystyki. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, przygotowujemy przyszłych pracowników branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej, którzy mają możliwość pracy w obiektach noclegowych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej, lotniskach oraz dalszej edukacji na studiach wyższych.

Kształcąc się w tym zawodzie nauczysz się jak:

 • rezerwować usługi hotelarskie,
 • wykonywać prace związane z obsługa gości w recepcji,
 • wypełniać dokumentację związaną z obsługą gości w hotelu,
 • rozliczać gościa z zamówionych usług,
 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości,
 • organizować usługi rekreacyjne, sportowe, konferencyjne oraz przyjęcia okolicznościowe,
 • przygotowywać śniadania hotelowe,
 • założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić swój obiekt hotelarsko – gastronomiczny,
 • korzystać z narzędzi info-technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.

W programie nauczania także dodatkowe umiejętności:

 • “Animator czasu wolnego”
 • “Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”.

Animator czasu wolnego organizuje czas wolny dla różnych grup wiekowych, oraz opracowuje i realizuje programy kulturalno-rozrywkowych. Uczymy jak prowadzić zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne. Umiejętność ta jest dodatkowym atutem dla osób ubiegających się o pracę w obiektach noclegowych i rekreacyjnych.

Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – to dodatkowa umiejętność dająca uprawnienia do pracy w zawodzie kelner. Nauczysz się jak organizować stanowiska pracy, stosować w praktyce techniki, metody i systemy obsługi gości, przygotować oferty usług gastronomicznych i cateringowych, rozliczać konsumentów i usługi, stosować programy komputerowe do planowania i promocji usług oraz kalkulacji kosztów, tworzyć karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących: wartości odżywczej potraw, alergenów i cen.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Obsługa konsumenta
 • Język angielski zawodowy
 • Obsługa kelnerska
 • Animacja czasu wolnego

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia obsługi informatyczne
 • Pracownia obsługi kelnerskiej
 • Zajęcia z animacji w praktyce.
 • Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą.

NOWOŚĆ ! – Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów:

 • “Stewardessa/steward” – kurs przygotowuje przyszłych pracowników linii lotniczych, statków wycieczkowych, pasażerskich, do obsługi gości podczas lotu czy rejsu.
 • “Rezydent turystyczny” – kurs dla przyszłych pracowników biur podróży, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu jak obsługiwać grupy turystyczne, opiekować się nimi w trakcie podróży i pobytu w hotelu szczególnie za granicą
 • “Pilot wycieczek” – to kurs dla osób, które chcą w przyszłości towarzyszyć w podróży grupom turystycznym i sprawować nad nimi opiekę oraz dbać o prawidłowy przebieg imprez turystycznych.
 • “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” – kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę.

Rozwijanie dodatkowych umiejętności:

 • Organizacja spotkań biznesowych, konferencji i eventów – to zajęcia przygotowujące do pracy w dziale biznesu i konferencji. Nauczysz się jak przygotować i zaaranżować salę, sprawdzić wyposażenie techniczne i multimedialne, zorganizować bufet w przerwach kawowych , zapewnić gościom nocleg oraz prowadzić niezbędną dokumentację.
 • Przewodnictwo turystyczne – to szkolenie, które pozwoli Ci nabyć umiejętność oprowadzania turystów po danym obszarze, zabytkach oraz udzielania fachowych informacji. Dowiesz się jak sprawować opiekę nad gośćmi/turystami.
 • Udzielanie informacji turystycznej – na warsztatach nauczysz się w jaki sposób komunikować się z gościem/turystą, jak udzielać rzetenej i wyczerpującej informacji. Dowiesz się skąd czerpać informacje turystyczne oraz jak funkcjonują centra informacji turystycznej
 • Nauka w tym zawodzie umożliwia:
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej:
  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ,
  • HGT.06. Realizacja usług w recepcji ,
 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa,
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Technik hotelarstwa

Zajęcia w zakładach pracy

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne w różnych zakładach branży hotelarskiej i turystycznej.

Warsztaty zawodowe

Dodatkowe zajęcia w zaprzyjaźnionych hotelach oraz ośrodkach wypoczynkowych - profesjonalna obsługa na wszystkich stanowiskach hotelarskich.

Pokazy

Prezentacje kierunku i zagadnień zawodowych

TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty punktowane:
język polski, język angielski, matematyka, geografia albo plastyka
Przedmiot rozszerzony: język angielski
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: włoski albo niemiecki
Minimum punktowe: 60 pkt.

Lubisz podróże, interesujesz się poznawaniem różnych kultur, ludzi, Twoja pasją jest rekreacja, sport? A może w przyszłości chciałbyś zajmować się sprzedażą i tworzeniem ofert takich i wielu innych usług? Jeżeli tak to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie !

Dzięki dynamicznie rozwijającej się branży turystyczno hotelarskiej technik hotelarstwa to zawód z przyszłością. Istotą tego zawodu jest przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, kreatywność a także umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji. Ważna jest także umiejętność pracy przy pomocy programów recepcyjnych, które służą do sprawnej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego. Kierunek ten łączy w sobie 3 zawody: hotelarz, kelner, organizator turystyki. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, przygotowujemy przyszłych pracowników branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej, którzy mają możliwość pracy w obiektach noclegowych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej, lotniskach oraz dalszej edukacji na studiach wyższych.

Kształcąc się w tym zawodzie nauczysz się jak:

 • rezerwować usługi hotelarskie,
 • wykonywać prace związane z obsługa gości w recepcji,
 • wypełniać dokumentację związaną z obsługą gości w hotelu,
 • rozliczać gościa z zamówionych usług,
 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości,
 • organizować usługi rekreacyjne, sportowe, konferencyjne oraz przyjęcia okolicznościowe,
 • przygotowywać śniadania hotelowe,
 • założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić swój obiekt hotelarsko – gastronomiczny,
 • korzystać z narzędzi info-technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.

W programie nauczania także dodatkowe umiejętności:

 • “Animator czasu wolnego”
 • “Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”.

Animator czasu wolnego organizuje czas wolny dla różnych grup wiekowych, oraz opracowuje i realizuje programy kulturalno-rozrywkowych. Uczymy jak prowadzić zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne. Umiejętność ta jest dodatkowym atutem dla osób ubiegających się o pracę w obiektach noclegowych i rekreacyjnych.

Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – to dodatkowa umiejętność dająca uprawnienia do pracy w zawodzie kelner. Nauczysz się jak organizować stanowiska pracy, stosować w praktyce techniki, metody i systemy obsługi gości, przygotować oferty usług gastronomicznych i cateringowych, rozliczać konsumentów i usługi, stosować programy komputerowe do planowania i promocji usług oraz kalkulacji kosztów, tworzyć karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących: wartości odżywczej potraw, alergenów i cen.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Obsługa konsumenta
 • Język angielski zawodowy
 • Obsługa kelnerska
 • Animacja czasu wolnego

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia obsługi informatyczne
 • Pracownia obsługi kelnerskiej
 • Zajęcia z animacji w praktyce.
 • Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą.

NOWOŚĆ ! – Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów:

 • “Stewardessa/steward” – kurs przygotowuje przyszłych pracowników linii lotniczych, statków wycieczkowych, pasażerskich, do obsługi gości podczas lotu czy rejsu.
 • “Rezydent turystyczny” – kurs dla przyszłych pracowników biur podróży, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu jak obsługiwać grupy turystyczne, opiekować się nimi w trakcie podróży i pobytu w hotelu szczególnie za granicą
 • “Pilot wycieczek” – to kurs dla osób, które chcą w przyszłości towarzyszyć w podróży grupom turystycznym i sprawować nad nimi opiekę oraz dbać o prawidłowy przebieg imprez turystycznych.
 • “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” – kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę.

Rozwijanie dodatkowych umiejętności:

 • Organizacja spotkań biznesowych, konferencji i eventów – to zajęcia przygotowujące do pracy w dziale biznesu i konferencji. Nauczysz się jak przygotować i zaaranżować salę, sprawdzić wyposażenie techniczne i multimedialne, zorganizować bufet w przerwach kawowych , zapewnić gościom nocleg oraz prowadzić niezbędną dokumentację.
 • Przewodnictwo turystyczne – to szkolenie, które pozwoli Ci nabyć umiejętność oprowadzania turystów po danym obszarze, zabytkach oraz udzielania fachowych informacji. Dowiesz się jak sprawować opiekę nad gośćmi/turystami.
 • Udzielanie informacji turystycznej – na warsztatach nauczysz się w jaki sposób komunikować się z gościem/turystą, jak udzielać rzetenej i wyczerpującej informacji. Dowiesz się skąd czerpać informacje turystyczne oraz jak funkcjonują centra informacji turystycznej
 • Nauka w tym zawodzie umożliwia:
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej:
  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ,
  • HGT.06. Realizacja usług w recepcji ,
 • zdobycie tytułu technika hotelarstwa,
 • zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach.

Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Technik hotelarstwa

Zajęcia w zakładach pracy

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne w różnych zakładach branży hotelarskiej i turystycznej.

Warsztaty zawodowe

Dodatkowe zajęcia w zaprzyjaźnionych hotelach oraz ośrodkach wypoczynkowych - profesjonalna obsługa na wszystkich stanowiskach hotelarskich.

Pokazy

Prezentacje kierunku i zagadnień zawodowych

Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie http://www.zpowjaroslaw.pl .