Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023
”THINK BIG TO SUCCEED”

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, biologia lub chemia Przedmiot rozszerzony: język angielski Pierwszy język obcy: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi trendami w żywieniu, cenisz „zdrową kuchnię”, lubisz pracować z ludźmi, jesteś kreatywny i chcesz rozwijać swoje umiejętności to nasze technikum żywienia i usług gastronomicznych jest kierunkiem dla Ciebie. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny oraz moda na zdrowy styl życia stwarzają duże możliwości rozwoju i zatrudnienia. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, układania i oceny jadłospisów, planowania i oceny żywienia, podstaw dietetyki, planowania i realizacji usług gastronomicznych, organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w gastronomii. P rzedmioty zawodowe teoretyczne: Technologia gastronomiczna Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Zasady żywienia Organizacja usług gastronomicznych Język angielski zawodowy P rzedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia gastronomiczna Pracownia organizacji usług gastronomicznych W programie nauczania także dodatkowa umiejętność: Profesjonalne parzenie kawy czyli umiejętności baristy. Przedmioty: Baristyka, Pracownia baristyczna K ształcimy w nowoczesnych pracowniach i u najlepszych pracodawców w kraju i za granicą. N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej: o HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań. o HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych, zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach. A bsolwenci mogą podjąć pracę w: w obiektach zbiorowego żywienia lub zakwaterowania (restauracje, hotele, pensjonaty bary i in.) w kraju i zagranicą, w zakładach przemysłowej produkcji potraw lub półproduktów, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności, w Fitness Club na stanowisku doradca w zakresie prawidłowego żywienia, w samodzielnie prowadzonej działalności w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych. A bsolwenci mogą również podjąć naukę na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka i in. M ożesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty. M amy Ciebie następujące propozycje: praktyki zawodowe realizowane w renomowanych hotelach i restauracjach (Hotel Arłamów, Bacówka Radawa, Grand Hotel Rzeszów), staże i praktyki zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych (Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy), wyjazdy na targi branżowe w kraju i za granicą, konkursy i warsztaty „pod okiem” mistrzów kulinarnych, pokazy szefów kuchni, przygotowanie i organizacja bankietów. N owości od 2022/23 to kursy i szkolenia: kelner barman dieta śródziemnomorska fitness i dieta. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Przedmioty punktowane: j.polski, j.angielski, matematyka, biologia lub chemia Przedmiot rozszerzony: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. „THINK BIG TO SUCCEED” Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi trendami w żywieniu, cenisz „zdrową kuchnię”, lubisz pracować z ludźmi, jesteś kreatywny i chcesz rozwijać swoje umiejętności to nasze technikum żywienia i usług gastronomicznych jest kierunkiem dla Ciebie. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny oraz moda na zdrowy styl życia stwarzają duże możliwości rozwoju i zatrudnienia. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: sporządzania i ekspedycji potraw i napojów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, układania i oceny jadłospisów, planowania i oceny żywienia, podstaw dietetyki, planowania i realizacji usług gastronomicznych, organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, obsługi specjalistycznych programów komputerowych wyk. w gastronomii. P rzedmioty zawodowe teoretyczne: Technologia gastronomiczna Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Zasady żywienia Organizacja usług gastronomicznych Język angielski zawodowy P rzedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia gastronomiczna Pracownia organizacji usług gastronomicznych W programie nauczania także dodatkowa umiejętność: Profesjonalne parzenie kawy czyli umiejętności baristy. Przedmioty: Baristyka, Pracownia baristyczna K ształcimy w nowoczesnych pracowniach i u najlepszych pracodawców w kraju i za granicą. N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej: o HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań. o HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych, zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach. A bsolwenci mogą podjąć pracę w: w obiektach zbiorowego żywienia lub zakwaterowania (restauracje, hotele, pensjonaty bary i in.) w kraju i zagranicą, w zakładach przemysłowej produkcji potraw lub półproduktów, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności, w Fitness Club na stanowisku doradca w zakresie prawidłowego żywienia, w samodzielnie prowadzonej działalności w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystycznych. A bsolwenci mogą również podjąć naukę na studiach wyższych na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka i in. M ożesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty. M amy Ciebie następujące propozycje: praktyki zawodowe realizowane w renomowanych hotelach i restauracjach (Hotel Arłamów, Bacówka Radawa, Grand Hotel Rzeszów), staże i praktyki zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych (Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy), wyjazdy na targi branżowe w kraju i za granicą, konkursy i warsztaty „pod okiem” mistrzów kulinarnych, pokazy szefów kuchni, przygotowanie i organizacja bankietów. N owości od 2022/23 to kursy i szkolenia: kelner barman dieta śródziemnomorska fitness i dietetyka. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>> http://www.zpowjaroslaw.pl . .
”THINK BIG TO SUCCEED”
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB