Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023
”THINK BIG TO SUCCEED”

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

z innowacjami “Reklama w biznesie” oraz “Organizator wydarzeń”

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia Przedmiot rozszerzony: język angielski Pierwszy język obcy: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. THINK BIG TO SUCCEED Jeżeli cenisz różnorodność i wyzwania, chcesz poznać tajniki obsługi gości oraz zasady marketingu, promocji, reklamy i organizacji usług gastronomicznych, interesujesz się kunsztem barmańskim, baristycznym, sommelierskim, lubisz kontakt z ludźmi, pragniesz poznać zwyczaje i kulturę różnych narodów i pogłębić umiejętności językowe to nasze technikum usług kelnerskich jest kierunkiem dla Ciebie. Technik usług kelnerskich to kierunek, który łączy w sobie dwa zawody: kelnera i managera gastronomii. Współczesny rynek pracy potrzebuje osób wszechstronnie wykształconych, o szerokich perspektywach a my Tobie to oferujemy. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: prowadzenia działalności promocyjnej, reklamowej oraz sprzedaży usług gastronomicznych, wykonywania czynności związanych z kompleksową obsługą gości, planowania usług gastronomicznych, organizowania usług gastronomicznych w lokalu gastronomicznym oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozliczania usług kelnerskich, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i marketingu, korzystania z narzędzi info-technicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych, obsługi programów i aplikacji do tworzenia formatów wizualnych: grafiki, obrazu, filmu, prezentacji, krótkiego tekstu, biegłego posługiwania się językiem angielskim zawodowym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy i zewnętrznych okoliczności, współpracy w zespole osób z różnych dziedzin i specjalizacji. K ierunkowe przedmioty zawodowe teoretyczne: Technologia gastronomiczna Obsługa konsumenta Język angielski zawodowy Przedsiębiorstwo gastronomiczne Organizacja usług gastronomicznych K ierunkowe przedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia gastronomiczna Pracownia usług kelnerskich Pracownia organizacji usług gastronomicznych Z ajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach dodatkowej umiejętności zawodowej: Baristyka, Pracownia baristyczna Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy). U czeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych. Nauka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej: o HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich o HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych ● zdobycie tytułu technika usług kelnerskich ● zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach. A bsolwent może być zatrudniony w kraju i za granicą jako: ● organizator imprez okolicznościowych, ● manager zakładu gastronomicznego, ● manager usług cateringowych, organizator usług w hotelach, kawiarniach, barach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, organizator usług ruchomej bazy noclegowej np. na promach pasażerskich, statkach wycieczkowych, ● barman, ● szef obsługi kelnerskiej, kelner. K ażdy absolwent Technikum usług kelnerskich jest przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych. Absolwenci mogą również podjąć naukę na studiach wyższych na kierunkach: zarządzanie i marketing, hotelarstwo, turystyka i rekreacja lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kursach zawodowych. Możesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty. M amy dla Ciebie następujące propozycje: praktyki zawodowe w renomowanych restauracjach i hotelach, firmach cateringowych w Polsce i za granicą ( Hotel Arłamów, Bacówka Radawa, Grand Hotel Rzeszów), staże i praktyki zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych (Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy), warsztaty prowadzone przez mistrzów kelnerskich, specjalistów zarządzania zakładami gastronomicznymi, barmanów i baristów, rozwijanie pasji w ramach zajęć zawodowych, prowadzonych w rzeczywistych warunkach pracy i podczas obsługi eventów, poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w certyfikowanym kursie „Barman - sommelier”, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach branżowych. Nowość od 2022/2023: dodatkowa umiejętność profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) oraz innowacje: „Reklama w biznesie”, „Organizator wydarzeń”. Dodatkowa umiejętność „Barista” - poznasz metody parzenia kawy, wpływu dodatków na jej smak oraz nauczysz się ciekawie podawać z wykorzystaniem cafe art. Opanujesz również umiejętność prowadzenia komunikacji interpersonalnej, która zaciekawia i angażuje rozmówców. Innowacja „Reklama w biznesie” to innowacja realizowana tylko w naszej szkole. Uczniowie uczestniczą w warsztatach projektowania reklamy internetowej, tworzenia spotów reklamowych, projektowania ulotek, wizytówek, kart menu, plakatów oraz gadżetów reklamowych, obróbki zdjęć, planowania kampanii reklamowej, wykorzystania druku 3D w reklamie. Innowacja „Organizator wydarzeń” to zajęcia przygotowujące do pracy organizatora spotkań, konferencji, targów, wystaw, wydarzeń kulturalnych, eventów biznesowych, korporacyjnych, marketingowych, charytatywnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych. Certyfikowany kurs: „Barman - sommelier” . Dzięki nim zgłębisz tajniki sporządzania napojów mieszanych, ich dekoracji oraz sposobów podawania, poznasz zasady budowania relacji z gośćmi. Kurs pozwala również na uzyskanie umiejętności dopasowywania win do potraw, odpowiedniego ich podawania oraz na poznanie tajników winifikacji. Wszystko to zapewni Ci lepszy start na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

z innowacjami “Reklama w biznesie” oraz “Organizator

wydarzeń”

Przedmioty punktowane: j.polski, j.angielski, matematyka, biologia lub chemia Przedmiot rozszerzony: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. THINK BIG TO SUCCEED Jeżeli cenisz różnorodność i wyzwania, chcesz poznać tajniki obsługi gości oraz zasady marketingu, promocji, reklamy i organizacji usług gastronomicznych, interesujesz się kunsztem barmańskim, baristycznym, sommelierskim, lubisz kontakt z ludźmi, pragniesz poznać zwyczaje i kulturę różnych narodów i pogłębić umiejętności językowe to nasze technikum usług kelnerskich jest kierunkiem dla Ciebie. Technik usług kelnerskich to kierunek, który łączy w sobie dwa zawody: kelnera i managera gastronomii. Współczesny rynek pracy potrzebuje osób wszechstronnie wykształconych, o szerokich perspektywach a my Tobie to oferujemy. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: prowadzenia działalności promocyjnej, reklamowej oraz sprzedaży usług gastronomicznych, wykonywania czynności związanych z kompleksową obsługą gości, planowania usług gastronomicznych, organizowania usług gastronomicznych w lokalu gastronomicznym oraz w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozliczania usług kelnerskich, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i marketingu, korzystania z narzędzi infotechnicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych, obsługi programów i aplikacji do tworzenia formatów wizualnych: grafiki, obrazu, filmu, prezentacji, krótkiego tekstu, biegłego posługiwania się językiem angielskim zawodowym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy i zewnętrznych okoliczności, współpracy w zespole osób z różnych dziedzin i specjalizacji. K ierunkowe przedmioty zawodowe teoretyczne: Technologia gastronomiczna Obsługa konsumenta Język angielski zawodowy Przedsiębiorstwo gastronomiczne Organizacja usług gastronomicznych K ierunkowe przedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia gastronomiczna Pracownia usług kelnerskich Pracownia organizacji usług gastronomicznych Z ajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach dodatkowej umiejętności zawodowej: Baristyka, Pracownia baristyczna Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy). U czeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce i za granicą. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych. Nauka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej: o HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich o HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych ● zdobycie tytułu technika usług kelnerskich ● zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach. A bsolwent może być zatrudniony w kraju i za granicą jako: ● organizator imprez okolicznościowych, ● manager zakładu gastronomicznego, ● manager usług cateringowych, organizator usług w hotelach, kawiarniach, barach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, organizator usług ruchomej bazy noclegowej np. na promach pasażerskich, statkach wycieczkowych, ● barman, ● szef obsługi kelnerskiej, kelner. K ażdy absolwent Technikum usług kelnerskich jest przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych. Absolwenci mogą również podjąć naukę na studiach wyższych na kierunkach: zarządzanie i marketing, hotelarstwo, turystyka i rekreacja lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kursach zawodowych. Możesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty. Mamy dla Ciebie następujące propozycje: praktyki zawodowe w renomowanych restauracjach i hotelach, firmach cateringowych w Polsce i za granicą ( Hotel Arłamów, Bacówka Radawa, Grand Hotel Rzeszów), staże i praktyki zawodowe realizowane w ramach projektów unijnych (Grecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy), warsztaty prowadzone przez mistrzów kelnerskich, specjalistów zarządzania zakładami gastronomicznymi, barmanów i baristów, rozwijanie pasji w ramach zajęć zawodowych, prowadzonych w rzeczywistych warunkach pracy i podczas obsługi eventów, poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w certyfikowanym kursie „Barman - sommelier”, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach branżowych. Nowość od 2022/2023: dodatkowa umiejętność profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) oraz innowacje: „Reklama w biznesie”, „Organizator wydarzeń”. Dodatkowa umiejętność „Barista” - poznasz metody parzenia kawy, wpływu dodatków na jej smak oraz nauczysz się ciekawie podawać z wykorzystaniem cafe art. Opanujesz również umiejętność prowadzenia komunikacji interpersonalnej, która zaciekawia i angażuje rozmówców. Innowacja „Reklama w biznesie” to innowacja realizowana tylko w naszej szkole. Uczniowie uczestniczą w warsztatach projektowania reklamy internetowej, tworzenia spotów reklamowych, projektowania ulotek, wizytówek, kart menu, plakatów oraz gadżetów reklamowych, obróbki zdjęć, planowania kampanii reklamowej, wykorzystania druku 3D w reklamie. Innowacja „Organizator wydarzeń” to zajęcia przygotowujące do pracy organizatora spotkań, konferencji, targów, wystaw, wydarzeń kulturalnych, eventów biznesowych, korporacyjnych, marketingowych, charytatywnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych. Certyfikowany kurs: „Barman - sommelier” . Dzięki nim zgłębisz tajniki sporządzania napojów mieszanych, ich dekoracji oraz sposobów podawania, poznasz zasady budowania relacji z gośćmi. Kurs pozwala również na uzyskanie umiejętności dopasowywania win do potraw, odpowiedniego ich podawania oraz na poznanie tajników winifikacji. Wszystko to zapewni Ci lepszy start na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie. http://www.zpowjaroslaw.pl . .
”THINK BIG TO SUCCEED”
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB