Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023
”THINK BIG TO SUCCEED”

TECHNIK TECHNOLOGII

ŻYWNOŚCI

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, chemia lub biologia Przedmiot rozszerzony: język angielski Pierwszy język obcy: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. Co jeść, by przez całe swoje życie cieszyć się zdrowiem? Jak nowoczesne technologie wykorzystuje się w produkcji żywności? Jakimi metodami przetwarzać surowce roślinne i zwierzęce w produkty spożywcze o wysokiej wartości odżywczej oraz walorach dietetycznych? Czy żywność można wyprodukować w laboratorium ? N a takie i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym Technikum technologii żywności, to zawód, dzięki któremu dowiesz się ciekawych rzeczy na temat żywności i jej wytwarzania. J ako technik technologii żywności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, laboratorium analizy i oceny żywności. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów spożywczych opracowywania receptur oraz sporządzania półproduktów i wyrobów spożywczych nowoczesnych oraz tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym prowadzenia badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych. K ierunkowe pzedmioty zawodowe: Technologie produkcji cukierniczej Technologia żywności Technika w cukiernictwie Analiza żywności Pracownia cukiernicza Laboratorium analizy żywności Pracownia organizacji produkcji wyrobów spożywczych Język angielski zawodowy Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą. N auka w tym zawodzie umożliwia: zdobycie tytułu technika technologii żywności uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej o SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych o SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach kontynuowanie nauki na studiach na kierunku: technologia żywności, żywienie człowieka, dietetyka, biotechnologia, analiza żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności. A trakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach: zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach zawodowych (cukierniczo-piekarskiej, chemicznej, mikrobiologicznej), zajęć zawodowych na uczelniach, praktyk zawodowych w zakładach przemysłu spożywczego oraz realizowanych w ramach projektów Erasmus+, innowacji „Dietetyka”, wyjazdów na targi branżowe oraz wycieczki do zakładów przemysłu spożywczego, konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz olimpiadach branżowych, warsztatów „pod okiem” mistrzów cukiernictwa i specjalistów technologii żywności. Z awód technologa żywności ma szerokie perspektywy oraz zatrudnienia jako: główny technolog kierownik produkcji specjalista/kierownik działu jakości kierownik laboratorium dietetyk intendent/intendentka referent ds. rozliczeń produkcji prowadzić własną działalność gospodarczą W ramach dodatkowych zajęć z Dietetyki poznasz czynniki warunkujące sposób żywienia i styl życia człowieka oraz zasady żywienia dietetycznego. Zajęcia z dietetykiem oraz wyjazdy i warsztaty ze specjalistami żywienia/dietetyki na uczelni pozwolą przygotować jadłospisy dla wybranych diet oraz poznać zakres/charakter pracy dietetyka. Samodzielnie przygotujesz wybraną dietę oraz zestawy posiłków. Udział w zajęciach pozwoli Ci dokonywać świadomych i zdrowych wyborów żywieniowych. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Przedmioty punktowane: j.polski, j.angielski, matematyka, chemia lub biologia Przedmiot rozszerzony: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. „THINK BIG TO SUCCEED” 1 . Co jeść, by przez całe swoje życie cieszyć się zdrowiem? 2 . Jak nowoczesne technologie wykorzystuje się w produkcji żywności? 3 . Jakimi metodami przetwarzać surowce roślinne i zwierzęce w produkty spożywcze o wysokiej wartości odżywczej oraz walorach dietetycznych? 4 . Czy żywność można wyprodukować w laboratorium ? N a takie i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym Technikum technologii żywności, to zawód, dzięki któremu dowiesz się ciekawych rzeczy na temat żywności i jej wytwarzania. J ako technik technologii żywności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych, laboratorium analizy i oceny żywności. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów spożywczych opracowywania receptur oraz sporządzania półproduktów i wyrobów spożywczych nowoczesnych oraz tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym prowadzenia badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych. K ierunkowe pzedmioty zawodowe: Technologie produkcji cukierniczej Technologia żywności Technika w cukiernictwie Analiza żywności Pracownia cukiernicza Laboratorium analizy żywności Pracownia organizacji produkcji wyrobów spożywczych Język angielski zawodowy Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą. N auka w tym zawodzie umożliwia: zdobycie tytułu technika technologii żywności uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej - SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych - SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach kontynuowanie nauki na studiach na kierunku: technologia żywności, żywienie człowieka, dietetyka, biotechnologia, analiza żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności. A trakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach: zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach zawodowych (cukierniczo-piekarskiej, chemicznej, mikrobiologicznej) zajęć zawodowych na uczelniach praktyk zawodowych w zakładach przemysłu spożywczego oraz realizowanych w ramach projektów Erasmus + innowacji „Dietetyka” wyjazdów na targi branżowe oraz wycieczki do zakładów przemysłu spożywczego konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz olimpiadach branżowych warsztatów „pod okiem” mistrzów cukiernictwa i specjalistów technologii żywności. Z awód technologa żywności ma szerokie perspektywy oraz zatrudnienia jako: główny technolog kierownik produkcji specjalista/kierownik działu jakości kierownik laboratorium dietetyk intendent/intendentka referent ds. rozliczeń produkcji prowadzić własną działalność gospodarczą W ramach dodatkowych zajęć z Dietetyki poznasz czynniki warunkujące sposób żywienia i styl życia człowieka oraz zasady żywienia dietetycznego. Zajęcia z dietetykiem oraz wyjazdy i warsztaty ze specjalistami żywienia/dietetyki na uczelni pozwolą przygotować jadłospisy dla wybranych diet oraz poznać zakres/charakter pracy dietetyka. Samodzielnie przygotujesz wybraną dietę oraz zestawy posiłków. Udział w zajęciach pozwoli Ci dokonywać świadomych i zdrowych wyborów żywieniowych. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie. http://www.zpowjaroslaw.pl . .
”THINK BIG TO SUCCEED”
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB