Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023
”THINK BIG TO SUCCEED”
Logo szkoły
Godło Polski
v11/2021

TECHNIK REKLAMY

kierunek pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka Przedmiot rozszerzony: język angielski Pierwszy język obcy: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt Technik reklamy to inspirujący zawód dla osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo nawią- zujących kontakty z innymi ludźmi. Wymaga łączenia wiedzy infor- matycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, plastycznej, psycholo- gicznej, a także lingwistycznej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Branża reklamowo - komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest obecnie motorem wzrostu gospodarczego. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej. W Europie zatrudnia ponad 7 milionów osób z tendencją wzrostową. To zawód z przyszłością! J ako technik reklamy będziesz: planować, organizować i prowadzić skuteczne kampanie reklamowe, zapoznawać się z formami i rodzajami reklamy projektować reklamę zewnętrzną oraz reklamę internetową, tworzyć spoty reklamowe oraz animacje komputerowe, tworzyć teksty i slogany reklamowe, uczyć się fachowych sposobów gromadzenia i selekcjonowania informacji, projektować różnego typu ulotki, wizytówki,papiery firmowe, plakaty itp., tworzyć gadżety reklamowe (kalendarze, koszulki, kubki, magnesy itp.), obsługiwać programy graficzne oraz podstawowe programy użytkowe, profesjonalnie wykonywać i obrabiać zdjęcia, wykorzystywać druk 3D w reklamie, sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych, stosować metody badań rynku reklamy, oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej. K ierunkowe przedmioty zawodowe: Podstawy reklamy, Przekaz i komunikat w reklamie, Kampania reklamowa, Język obcy (angielski) w reklamie, Strategia w reklamie, Kreacja w reklamie, Produkcja reklamy, Planowanie kampanii reklamowej, Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej, Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej. M ożliwości zatrudnienia: agencje reklamowe, agencje reklamy wizualnej, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, studia graficzne i fotograficzne, drukarnie wielkoformatowe, działy kreatywne i rozwoju produktu, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, działy sprzedaży, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, media, własna działalność gospodarcza. J ako technik reklamy znajdziesz pracę między innymi jako: account manager, agent reklamowy, art designer, projektant poligrafii, specjalista ds. marketingu, pracownik działu kreatywnego, pracownik studia graficznego, pracownik działu produkcyjnego, planowania publikacji lub badań rynkowych, copywriter, specjalista do spraw reklamy lub public relations. P o ukończeniu technikum będziesz przygotowany do rozpoczęcia pracy lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika i multimedia, projektowanie stron www, zarządzanie, marketing i nowe media, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing internetowy, public relations. Możesz również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych. Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w profesjonalnej pracowni informatycznej i fotograficznej. W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe. Odbywać się one będą w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach reklamy, promocji i marketingu, drukarniach wielkoformatowych, studiach fotograficznych oraz w innych podmiotach stanowiących Twoje potencjalne miejsce zatrudnienia.. Z dobędziesz dwie kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach Unii Europejskiej: Kwalifikacja 1: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego Kwalifikacja 1: PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową M ożesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty. Mamy dla Ciebie następujące propozycje: wycieczki zawodowe do potencjalnych zakładów pracy (m.in.agencje reklamowe, radio, telewizja, drukarnie wieloformatowe), praktyki zawodowe w kraju lub w krajach UE, udział w tematycznych sesjach fotograficznych, udział w wystawach prac graficznych i reklamowych, wycieczki szkoleniowe do firm zajmujących się projektowaniem i drukiem 3D; zajęcia na PWSTE w Jarosławiu; udział w projektach i warsztatach w Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie. innowacja “E-komunikacja w biznesie” to zajęcia przybliżające komunikację marketingową online. Dowiesz się jak prowadzić działania w zakresie public relations w Internecie, na czym polega e-mailing (newsletter) oraz jak wykorzystywać media społecznościowe w strategiach marketingowych. Z nami możesz również rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
”THINK BIG TO SUCCEED”
Oferta dodatkowa ZSSChiO Oferta dodatkowa ZSSChiO
TECHNIK REKLAMY kierunek pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Przedmioty punktowane: j.polski, j.angielski, matematyka, informatyka Przedmiot rozszerzony: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki „THINK BIG TO SUCCEED” Technik reklamy to inspirujący zawód dla osób kreatywnych, komunikatywnych, otwartych na nowe doświadczenia, łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi. Wymaga on łączenia w sobie wiedzy informatycznej, ekonomicznej, organizacyjnej, plastycznej, psychologicznej, a także lingwistycznej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Branża reklamowo - komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest obecnie motorem wzrostu gospodarczego. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej. W Europie zatrudnia ponad 7 milionów osób z tendencją wzrostową. To zawód z przyszłością! J ako technik reklamy będziesz: planować, organizować i prowadzić skuteczne kampanie reklamowe, zapoznawać się z formami i rodzajami reklamy projektować reklamę zewnętrzną oraz reklamę internetową, tworzyć spoty reklamowe oraz animacje komputerowe, tworzyć teksty i slogany reklamowe, uczyć się fachowych sposobów gromadzenia i selekcjonowania informacji, projektować różnego typu ulotki, wizytówki,papiery firmowe, plakaty itp., tworzyć gadżety reklamowe (kalendarze, koszulki, kubki, magnesy itp.), obsługiwać programy graficzne oraz podstawowe programy użytkowe, profesjonalnie wykonywać i obrabiać zdjęcia, wykorzystywać druk 3Dw reklamie, sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych, stosować metody badań rynku reklamy, oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej. K ierunkowe przedmioty zawodowe: Podstawy reklamy; Przekaz i komunikat w reklamie; Kampania reklamowa; Język obcy (angielski) w reklamie; Strategia w reklamie; Kreacja w reklamie; Produkcja reklamy; Planowanie kampanii reklamowej; Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej; Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej. M ożliwości zatrudnienia: agencje reklamowe, agencje reklamy wizualnej, agencje public relations, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw, studia graficzne i fotograficzne, drukarnie wielkoformatowe, działy kreatywne i rozwoju produktu, agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, działy sprzedaży, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, media, własna działalność gospodarcza. J ako technik reklamy znajdziesz pracę m.in. jako: account manager, agent reklamowy, art designer, projektant poligrafii, specjalista ds. marketingu, pracownik działu kreatywnego, pracownik studia graficznego, pracownik działu produkcyjnego, planowania publikacji lub badań rynkowych, copywriter, specjalista do spraw reklamy lub public relations. P o ukończeniu technikum będziesz przygotowany do rozpoczęcia pracy lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika i multimedia, projektowanie stron www, zarządzanie, marketing i nowe media, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing internetowy, public relations. Możesz również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub w szkołach policealnych. Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w profesjonalnej pracowni informatycznej i fotograficznej. W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe. Odbywać się one będą w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach reklamy, promocji i marketingu, drukarniach wielkoformatowych, studiach fotograficznych oraz w innych podmiotach stanowiących Twoje potencjalne miejsce zatrudnienia.. Z dobędziesz dwie kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach Unii Europejskiej: Kwalifikacja 1: PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego Kwalifikacja 1: PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową M ożesz także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe korzystając z naszej bogatej oferty. Mamy dla Ciebie następujące propozycje: wycieczki zawodowe do potencjalnych zakładów pracy (m.in.agencje reklamowe, radio, telewizja, drukarnie wieloformatowe), praktyki zawodowe w kraju lub w krajach UE, udział w tematycznych sesjach fotograficznych, udział w wystawach prac graficznych i reklamowych, wycieczki szkoleniowe do firm zajmujących się projektowaniem i drukiem 3D; zajęcia na PWSTE w Jarosławiu; udział w projektach i warsztatach w Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie. “E-komunikacja w biznesie” to zajęcia przybliżające komunikację marketingową online. Dowiesz się jak prowadzić działania w zakresie public relations w Internecie, na czym polega e-mailing (newsletter), czy jak wykorzystywać media społecznościowe w strategiach marketingowych. Z nami możesz również rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie. http://www.zpowjaroslaw.pl . .