Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023
”THINK BIG TO SUCCEED”

TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia Przedmiot rozszerzony: język angielski Pierwszy język obcy: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. Lubisz podróże, interesujesz się poznawaniem różnych kultur, ludzi, Twoją pasją jest rekreacja, sport? A może w przyszłości chciałbyś zajmować się sprzedażą i tworzeniem ofert takich i wielu innych usług? Jeżeli tak to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! D zięki dynamicznie rozwijającej się branży turystyczno hotelarskiej technik hotelarstwa to zawód z przyszłością. Istotą tego zawodu jest przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, kreatywność a także umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji. Ważna jest także umiejętność pracy przy pomocy programów recepcyjnych, które służą do sprawnej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego. Kierunek ten łączy w sobie 3 zawody: hotelarz, kelner, organizator turystyki. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, przygotowujemy przyszłych pracowników branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej, którzy mają możliwość pracy w obiektach noclegowych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej, lotniskach oraz dalszej edukacji na studiach wyższych. K ształcąc się w tym zawodzie nauczysz się jak: rezerwować usługi hotelarskie, wykonywać prace związane z obsługa gości w recepcji, wypełniać dokumentację związaną z obsługą gości w hotelu, rozliczać gościa z zamówionych usług, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, organizować usługi rekreacyjne, sportowe, konferencyjne oraz przyjęcia okolicznościowe, przygotowywać śniadania hotelowe, założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić swój obiekt hotelarsko gastronomiczny, korzystać z narzędzi infotechnicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych. W programie nauczania także dodatkowe umiejętności: “Animator czasu wolnego”, “Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. A nimator czasu wolnego organizuje czas wolny dla różnych grup wiekowych oraz opracowuje i realizuje programy kulturalno-rozrywkowych. Uczymy jak prowadzić zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne. Umiejętność ta jest dodatkowym atutem dla osób ubiegających się o pracę w obiektach noclegowych i rekreacyjnych. O bsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - to dodatkowa umiejętność dająca uprawnienia do pracy w zawodzie kelner. Nauczysz się jak organizować stanowiska pracy, stosować w praktyce techniki, metody i systemy obsługi gości, przygotować oferty usług gastronomicznych i cateringowych, rozliczać konsumentów i usługi, stosować programy komputerowe do planowania i promocji usług oraz kalkulacji kosztów, tworzyć karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących: wartości odżywczej potraw, alergenów i cen. P rzedmioty zawodowe teoretyczne: Organizacja pracy w hotelarstwie, Marketing usług hotelarskich, Obsługa konsumenta, Język angielski zawodowy, Obsługa kelnerska, Animacja czasu wolnego. P rzedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia hotelarska, Pracownia obsługi konsumenta, Pracownia obsługi informatycznej, Pracownia obsługi kelnerskiej, Zajęcia z animacji w praktyce, Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą. NOWOŚĆ ! - Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów: “Stewardessa/steward” - kurs przygotowuje przyszłych pracowników linii lotniczych, statków wycieczkowych, pasażerskich, do obsługi gości podczas lotu czy rejsu. “Rezydent turystyczny” - kurs dla przyszłych pracowników biur podróży, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu jak obsługiwać grupy turystyczne, opiekować się nimi w trakcie podróży i pobytu w hotelu szczególnie za granicą. “Pilot wycieczek” - to kurs dla osób, które chcą w przyszłości towarzyszyć w podróży grupom turystycznym i sprawować nad nimi opiekę oraz dbać o prawidłowy przebieg imprez turystycznych. “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” - kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę. R ozwijanie dodatkowych umiejętności: Organizacja spotkań biznesowych, konferencji i eventów - to zajęcia przygotowujące do pracy w dziale biznesu i konferencji. Nauczysz się jak przygotować i zaaranżować salę, sprawdzić wyposażenie techniczne i multimedialne, zorganizować bufet w przerwach kawowych, zapewnić gościom nocleg oraz prowadzić niezbędną dokumentację. Przewodnictwo turystyczne - to szkolenie, które pozwoli Ci nabyć umiejętność oprowadzania turystów po danym obszarze, zabytkach oraz udzielania fachowych informacji. Dowiesz się jak sprawować opiekę nad gośćmi/turystami. Udzielanie informacji turystycznej - na warsztatach nauczysz się w jaki sposób komunikować się z gościem/turystą, jak udzielać rzetenej i wyczerpującej informacji. Dowiesz się skąd czerpać informacje turystyczne oraz jak funkcjonują centra informacji turystycznej. Nauka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej: - HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie , - HGT.06. Realizacja usług w recepcji . zdobycie tytułu technika hotelarstwa, zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
TECHNIK HOTELARSTWA Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, geografia Przedmiot rozszerzony: język angielski Drugi język obcy: włoski lub niemiecki Minimum punktowe: 60 pkt. „THINK BIG TO SUCCEED” Lubisz podróże, interesujesz się poznawaniem różnych kultur, ludzi, Twoją pasją jest rekreacja, sport? A może w przyszłości chciałbyś zajmować się sprzedażą i tworze- niem ofert takich i wielu innych usług? Jeżeli tak to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! D zięki dynamicznie rozwijającej się branży turystyczno hotelarskiej technik hotelarstwa to zawód z przyszłością. Istotą tego zawodu jest przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, kreatywność a także umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji. Ważna jest także umiejętność pracy przy pomocy programów recepcyjnych, które służą do sprawnej i kompleksowej obsługi gościa hotelowego. Kierunek ten łączy w sobie 3 zawody: hotelarz, kelner, organizator turystyki. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego, przygotowujemy przyszłych pracowników branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej, którzy między innymi mają możliwość pracy w obiektach noclegowych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej, lotniskach oraz dalszej edukacji na studiach wyższych. K ształcąc się w tym zawodzie nauczysz się jak: rezerwować usługi hotelarskie, wykonywać prace związane z obsługa gości w recepcji, wypełniać dokumentację związaną z obsługą gości w hotelu, rozliczać gościa z zamówionych usług, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, organizować usługi rekreacyjne, sportowe, konferencyjne oraz przyjęcia okolicznościowe, przygotowywać śniadania hotelowe, założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić swój obiekt hotelarsko – gastronomiczny, korzystać z różnych narzędzi infotechnicznych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych. W programie nauczania także dodatkowe umiejętności: “Animator czasu wolnego”, “Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. A nimator czasu wolnego organizuje czas wolny dla różnych grup wiekowych oraz opracowuje i realizuje różnorodne programy kulturalno-rozrywkowe. Uczymy jak prowadzić zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne. Umiejętność ta jest dodatkowym atutem dla osób ubiegających się o pracę w obiektach noclegowych i rekreacyjnych. O bsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - to dodatkowa umiejętność dająca uprawnienia do pracy w zawodzie kelner. Nauczysz się jak organizować stanowiska pracy, stosować w praktyce techniki, metody i systemy obsługi gości, przygotować oferty usług gastronomicznych i cateringowych, rozliczać konsu- mentów i usługi, stosować programy komputerowe do planowania i promocji usług oraz kalkulacji kosztów, tworzyć karty menu z uwzględnieniem informacji dotyczących: wartości odżywczej potraw, alergenów i cen. P rzedmioty zawodowe teoretyczne: Organizacja pracy w hotelarstwie, Marketing usług hotelarskich, Obsługa konsumenta, Język angielski zawodowy, Obsługa kelnerska, Animacja czasu wolnego. P rzedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia hotelarska, Pracownia obsługi konsumenta, Pracownia obsługi informatycznej, Pracownia obsługi kelnerskiej, Zajęcia z animacji w praktyce, Praktyka zawodowa w kraju lub za granicą. NOWOŚĆ ! - Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów: “Stewardessa/steward”- kurs przygotowuje przyszłych pracowników linii lotniczych, statków wycieczkowych i pasażerskich do obsługi gości podczas lotu czy rejsu. “Rezydent turystyczny” - kurs dla przyszłych pracowników biur podróży, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu jak obsługiwać grupy turystyczne, opiekować się nimi w trakcie podróży i pobytu w hotelu szczególnie za granicą. “Pilot wycieczek” - to kurs dla osób, które chcą w przyszłości towarzyszyć w podróży grupom turystycznym i sprawować nad nimi opiekę oraz dbać o prawidłowy przebieg imprez turystycznych. “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” - kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę. R ozwijanie dodatkowych umiejętności: Organizacja spotkań biznesowych, konferencji i eventów - to zajęcia przygotowujące do pracy w dziale biznesu i konferencji. Nauczysz się jak przygotować i zaaranżować salę, sprawdzić wyposażenie techniczne i multimedialne, zorganizować bufet w przerwach kawowych, zapewnić gościom nocleg oraz prowadzić niezbędną dokumentację. Przewodnictwo turystyczne - to szkolenie, które pozwoli Ci nabyć umiejętność oprowadzania turystów po danym obszarze, zabytkach oraz udzielania fachowych informacji. Dowiesz się jak sprawować opiekę nad gośćmi/turystami. Udzielanie informacji turystycznej - na warsztatach nauczysz się w jaki sposób komunikować się z gościem/turystą, jak udzielać rzetenej i wyczerpującej informacji. Dowiesz się skąd czerpać informacje turystyczne oraz jak funkcjonują centra informacji turystycznej. N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uznawanych w całej Unii Europejskiej: - HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, - HGT.06. Realizacja usług w recepcji. zdobycie tytułu technika hotelarstwa, zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na studiach. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>> http://www.zpowjaroslaw.pl . .
”THINK BIG TO SUCCEED”
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB