Koncepcja SPZ

Standardy SPZ

Plan działań

Raport

Facebook

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA


Koordynator

Urszula Machaj


Dyrektor ZSSiB

Dorota Wierzbińska-Dubaj


Nauczyciele i pracownicy szkoły

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Wioletta Stoch

Małgorzata Hopko-Pajda

Małgorzata Jakielaszek

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Monika Cholewa

Maciej Jastrzębski

ADMINISTRACJA

Katarzyna Bukowa

HIGIENISTKA SZKOLNA

Józefa Marczak

OBSŁUGA

Beata Grandak

Mariusz Kulas

Henryk Drągiewicz

SKLEPIK SZKOLNY

Danuta Warchoł


Uczniowie

TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Klaudia Bednarczyk

Milena Liszka

Weronika Paś

Kamil Sebastyanka

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Adrian Kijanka

Amelia Bara


Rodzice

Elżbieta Liszka

Katarzyna Paś