Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
SI-2/2019
Wykaz kwalifikacji na kierunkach

VII LICEUM | oddziały - 1 | nowości/innowacje - 1

Liceum Ogólnokształcące (LO) - z rozszerzonym językiem angielskim,językiem polskim i informatyką. Program nauczania w ramach przedmiotów rozszerzonych dostosowany do założeń innowacji “Social Media Marketing”.

TECHNIKUM Nr 1 | kierunki - 6 | nowości/innowacje - 1

Technik technologii żywności (Tt) - TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych lub TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Technik analityk (Ta) - AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych AU.60 Wykonywanie badań analitycznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych (Tż) - TG.07 Sporządzanie potraw i napojów TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Technik hotelarstwa (Th) - TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji, TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Technik usług fryzjerskich (Tf) - AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, AU.26 Projektowanie fryzur. Kelner (Tk) - TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich, T.11 Organizacja usług gastronomicznych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 2 | zawody - 4 | nowości - 0

Kucharz (k) - TG.07 Sporządzanie potraw i napojów. Cukiernik (c) - TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych. Wędliniarz (w) - TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. Fryzjer (f) - AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. Zajęcia uzupełniające i dodatkowe na Platformie MOODLE
B T L
ZSSChiO w Jarosławiu
>>> Serwis mobilny ZSSChiO - faza testów <<<
Edycja 1/2018
VII LICEUM
Liceum Ogólnokształcące (LO) - z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i informatyką. Program nauczania w ramach przedmiotów rozszerzonych dostosowany do założeń innowacji “Social Media Marketing”. -----------------------------------------------------------------------------------------------
TECHNIKUM Nr 1
Technik technologii żywności (Tt) TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych lub TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych, TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Technik analityk (Ta) AU.59 Przygot.sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych AU.60 Wykonywanie badań analitycznych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych (Tż) TG.07 Sporządzanie potraw i napojów TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Technik hotelarstwa (Th) TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji, TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Technik usług fryzjerskich (Tf) AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich, AU.26 Projektowanie fryzur.
Kelner (Tk) TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich, T.11 Organizacja usług gastronomicznych. ----------------------------------------------------------------------------------------------- BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 2 Kucharz (k) - TG.07 Sporządzanie potraw i napojów. Cukiernik (c) - TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych. Wędliniarz (w) - TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych. Fryzjer (f) - AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.