WYDARZENIA - WYKAZ OGÓLNY

 

Wszystkie ogłoszenia i komunikaty prosimy konsultować z Dyrekcją szkoły w celu uniknięcia nieporozumień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r. (styczeń – luty 2022 ) egzaminów:

• potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), • zawodowego (EZ), • eksternistycznych (EE)

 

PLIK PDF


 

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022 R.

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.)

 


 

 

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022 R.

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2019 r.)

 

 

 


 

 

 


Egzamin zawodowy, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rok szkolny 2021/2022

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacja

Termin egz. próbnego

Termin egzaminu

 

Klasy IV egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2017

4aTt

PP 2017

Technik analityk

311103

 AU.60. Wykonywanie badań analitycznych

XI-XII 2021

część prakt. wyrób

Sesja styczeń-luty

2022

Technik technologii żywności

314403

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

XI-XII 2021

część prakt. dokument

Sesja styczeń-luty

2022

4Tf

PP 2017

Technik usług fryzjerskich

514105

AU.26. Projektowanie fryzur

 

XI-XII 2021

część prakt. dokument

Sesja styczeń-luty

2022

4Th

PP 2017

Technik hotelarstwa

422402

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

XI-XII 2021

część prakt. dokument

Sesja styczeń-luty

2022

4 Tż

PP 2017

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

XI-XII 2021

część prakt. dokument

Sesja styczeń-luty

2022

Klasy III egzamin zawodowy PP 2019, (część pisemna z wykorzystaniem komputera)

3Tap

PP 2019

Technik analityk

311103

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

XI-XII 2021

część prakt. dokument

Sesja styczeń-luty

2022

 

3 Tf

PP 2019

Technik usług fryzjerskich

514105

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

3 Tfp

PP 2019

Technik usług fryzjerskich

514105

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022

3 Thk

PP 2019

Technik hotelarstwa

422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

III 2022

część prakt. dokument

Sesja czerwiec

2022 

Technik usług kelnerskich

513102

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

3 hżp

PP 2019

Technik hotelarstwa

422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

III 2022

część prakt. dokument

Sesja czerwiec

2022 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  

343404

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

3 Tżt

PP 2019

Technik żywienia i usług gastronomicznych  

343404

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022

 

Technik technologii żywności

314403

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

3 Ttp

PP 2019

Technik technologii żywności

314403

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

3 efp

PP 2019

Kelner

513101

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

Fryzjer

514101

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

III 2022

 

czerwiec 2022

 Izba Rzemieślnicza

w Rzeszowie

3 cpf

Cukiernik

751201

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

Przetwórca mięsa

751108

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

III 2022

część prakt. wyrób

Zakłady Mięsne „Sokołów” S.A.

Sesja czerwiec

2022

 

 

Fryzjer

514101

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich

III 2022

 

czerwiec 2022

 Izba Rzemieślnicza

w Rzeszowie

3 ek

PP 2019

Kelner

513101

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

Kucharz

512001

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

PP 2019

Cukiernik

751201

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022 

3 kpp

PP 2019

Kucharz

512001

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

III 2022

część prakt. wyrób

Sesja czerwiec

2022

Przetwórca mięsa

751108

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

III 2022

część prakt. wyrób

Zakłady Mięsne „Sokołów” S.A.

Sesja czerwiec

2022

 

 

 

Plik tekstowy (WORD) z informacją o egzaminach

 

 


 


 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Czerwiec - Lipiec 2021

12 VI 2021r.

       

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - WERSJA  DOKUMENT

 

Lp.

Kwalifikacja

Klasa

Data

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

CHM.03

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

2 Ta

07.06.2021.

9.00

20

10

2.

18

11

3.

TG.12

Planowanie i realizacja usług

w recepcji

3 Th

21.06.2021.

9.00

20

10

4.

18

11

6.

AU.59

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

3 Ta,

absolwenci

21.06.2021.

13.00

18

5

7.

TG.11

Organizacja usług gastronomicznych

absolwenci

21.06.2021.

13.00

1i

1

8.

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

absolwenci

21.06.2021.

13.00

19

6

9.

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

absolwenci

21.06.2021.

13.00

29

1

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WERSJA  WYRÓB

 

Lp

Kwalifikacja

Klasa

Data

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

SOSW

 

28.06.2021

8.00

7

5

2.

12.00

4

3.

3 Tż

16.00

5

4.

3 k

8.00

44

6

5.

12.00

6

6.

16.00

5

7.

3 Tż

29.06.2021

8.00

7

5

8.

12.00

5

9.

16.00

4

1.

TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

3 c

28.06.2021

8.00

3

5

2.

12.00

5

3.

16.00

5

4.

29.06.2021

8.00

5

1.

AU.21

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

3 Tf

28.06.2021

9.00

22

3

2.

13

3

3.

15.00

22

3

4.

13

3

5.

29.06.2021

9.00

22

3

6.

13

3

7.

15.00

22

3

8.

13

3

9.

30.06.2021

9.00

22

3

1.

TG.05

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

3w

 

Zakłady Mięsne

SOKOŁÓW S.A.

 

6

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA – WERSJA  KOMPUTER

 

Lp

Kwalifikacja

Klasa

Data

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

CHM.03

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

2 Ta

08.06.2021

9.00

i

10

2.

2i

11

1.

TG.12

Planowanie i realizacja usług

w recepcji

3 Th

22.06.2021

8.00

i

10

2.

2i

10

3.

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

3 Tż

22.06.2021

10.00

i

9

4.

2i

10

5.

AU.21

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

3 Tf

22.06.2021

12.00

i

13

6.

2i

14

 

CZĘŚĆ PISEMNA - WERSJA DOKUMENT

 

Lp.

Kwalifikacja

Klasa

Data

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

3 k,

absolwenci

22.06.2021

10.00

18

9

2.

20

9

3.

TG.05

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

3 w

19

6

4.

TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

3 c

30

10

5.

28

10

6.

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

 

absolwenci

22.06.2021

12.00

19

1

 

 


 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Styczeń - Luty 2021

20 XI 2020r.

       

CZĘŚĆ PISEMNA – KOMPUTER

 

Data 12.01.2021

 

L.p.

Kwalifikacja

Klasa

Godzina

Sala

Ilość zdających

 

1.

 

AU.26

 

IVTf

 

8:00

s.i

12

s.2i

13

2.

TG.13

IVTh

10:00

s.i

15

3.

AU.60

IVTa

10:00

s.2i

16

 

4.

 

TG.16

 

IVTż

 

12:00

s.i

14

s.2i

15

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA – Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH

 

Data 12.01.2021

 

L.p.

Kwalifikacja

Klasa

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

TG.07

-

10:00

s.20

3

2.

TG.05

-

10:00

s.20

2

3.

TG.04

IIITt

10:00

s.39

15

4.

AU.59

IIITa

10:00

s.19

6

s.18

10

5.

TG.13

IVTh

10:00

s.15

1

6.

TG.17

IVTt

12:00

 

s.39

15

s.18

11

7.

TG.11

IVTk

12:00

s.19

7

8.

TG.16

-

12:00

s.20

1

9.

TG.15

-

12:00

s.20

1

10

AU.60

-

12:00

s.20

2

11.

A.59

-

12:00

s.20

1

12.

A.34

-

12:00

s.20

1

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – DOKUMENT

 

Data 11.01.2021

 

L.p.

Kwalifikacja

Klasa

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

TG.12

-

9:00

s.20

1

2.

AU.26

4Tf

9:00

s.28

13

9:00

s.29

12

3.

AU.59

3Ta

13:00

s.20

17

 

4.

TG.16

4Tż

13:00

s.25

9

13:00

s.26

10

13:00

s.30

10

5.

TG.17

4Tt

13:00

s.39

15

13:00

s.18

11

6.

TG.13

4Th

13:00

s.8i

6

13:00

s.28

10

 7.

TG.13

IVTh

13:00

s.15

1

8.

TG.11

4Tk

13:00

s.1i

7

9.

T.10

-

13:00

s.29

2

10.

T.15

-

13:00

s.29

2

11.

T.16

-

13:00

s.29

1

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WYRÓB

 

 

Data 11.02.2021

L.p.

Kwalifikacja

Klasa

Godzina

Sala

Ilość zdających

1.

AU.60

4Ta

9:00

s.2

4

2.

AU.60

4Ta

15:00

s.2

4

 

Data 12.02.2021

1.

AU.60

4Ta

9:00

s.2

4

2.

AU.60

4Ta

15:00

s.2

4

3.

TG.04

3Tt

8:00

s.3

5

4.

TG.04

3Tt

12:00

s.3

5

5.

TG.04

3Tt

16:00

s.3

5

 

 


 

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

2020/2021

16 IX 2020r.

       

 


 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Czerwiec - Lipiec 2020

25 V 2020r.

       

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – DOKUMENT

 

data i godzina egzaminu

sala

kwalifikacja

 

22.06.2020. – 9.00

9

T.11

 
 

20

TG.12

 
 

22.06.2020. – 13.00

15

T.16, T.15, T.12

 
 

18

AU.59

 
 

29

T.10

 
 

 

CZĘŚĆ PISEMNA – KOMPUTER

 

data i godzina egzaminu

sala

kwalifikacja

 

23.06.2020. – 8.00

i

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

2 i

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

23.06.2020. – 10.00

i

TG.12 (3 Th)

 
 
 

2 i

TG.04 (3 c)

 
 
 

23.06.2020. – 12.00

i

AU.21 (3 Tf)

 
 
 

2 i

AU.21 (3 Tf)

 
 
 

 

 CZĘŚĆ PISEMNA – DOKUMENT

 

data i godzina egzaminu

sala

kwalifikacja

 

23.06.2020. – 10.00

20

TG.05 (3w)

 
 

18

TG.07 (3 k)

 
 

19

TG.07 (3 k)

 
 

30

A.59, A.23, AU.59

 
 

23.06.2020. – 12.00

20

AU.21 (3 f)

 
 

29

T.16, T.10, A.60

 
 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WYKONANIE

 

data i godzina egzaminu

sala

kwalifikacja

 

29.06.2020. – 9.00

22

AU.21 (3 Tf)

 
 
 

29.06.2020. – 15.00

 
 
 

29.06.2020 – 8.00

44

TG.07 (3 k)

 
 
 

7

T.06 (specjalna)

 
 
 

29.06.2020 – 12.00

44

TG.07 (3k + 3 Tż)

 
 
 

7

TG.07 (3 k)

 
 
 

29.06.2020 – 16.00

44

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

7

TG.07 (3 k)

 
 
 

 

29.06.2020. – 8.00

 

3

TG.04

 
 
 

29.06.2020. – 12.00

 
 
 

29.06.2020. – 16.00

 
 
 

30.06.2020. – 9.00

22

AU.21 (3 Tf)

 
 
 

30.06.2020. – 15.00

 
 
 

30.06.2020. – 8.00

44

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

7

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

30.06.2020. – 12.00

44

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

7

TG.07 (3 Tż)

 
 
 

01.07.2020. – 8.00

22

AU.21 (3 Tf)

 
 
 

01.07.2020. – 15.00

 
 
 

02.07.2020. – 8.00

22

AU.21 (3 Tf)

 
 
 

02.07.2020. – 15.00

 
 
 

03.07.2020. – 8.00

22

AU.21 (3 Tf + 3 f)

 
 
 

 

 

 


 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Styczeń - Luty 2020

24 XI 2019r.

       

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

  

               CZĘŚĆ  PISEMNA - 10 stycznia 2020 r. (piątek)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

Z wykorzystaniem komputera

 

 

A.23

Projektowanie fryzur

8.00

s. „i”

s. 2i

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

10.00

s. „i”

s. 2i

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

12.00

s. „i”

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

12.00

s. 2i

Z wykorzystaniem arkuszy

 

 

A.59

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 20

T.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 20

T.05

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

10.00

s. 20

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. 20

T.09 Wykonywanie zabiegów kelnerskich 10.00 s. 20

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 18

T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

12.00

s. 18

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 20

 

  

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

 

           CZĘŚĆ  PISEMNA - 10 stycznia 2020 r. (piątek)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

Z wykorzystaniem arkuszy

 

 

AU.59

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 18

TG.10

Wykonywanie usług kelnerskich

10.00

s. 19

TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 39

 

 

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja9 stycznia 2020 r., godz. 9.00 i godz. 13.00.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.23

Projektowanie fryzur

09.01.2020

9.00

s. 18

s. 20

T.11

Planowanie i realizacja usług w recepcji

09.01.2020

9.00

s. 19

T.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

09.01.2020

13.00

s. 15

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

09.01.2020

13.00

s. 29

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

09.01.2020

13.00

s. 16

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

09.01.2020

13.00

s. 20

s. 39

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

14.01.2012

16.00

s. 7

(s.3)

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

10.02.2020

9.00

15.00

s. 2

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

11.02.2020

9.00

s. 2

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostępne są w sekretariacie.

 

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: – 20 marca 2020 r.

 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r. - 22 maja 2020 r.

 

 

 

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja9 stycznia 2020 r., godz. 9.00 i godz. 13.00.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

AU.59

Przygotowanie sprzętu odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

09.01.2020

13.00

s. 18

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

TG.10

Wykonywanie usług kelnerskich

14.01.2012

9.00

15.00

s. 7

TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

13.01.2020

8.00

12.00

16.00

s. 3

TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

14.01.2020

8.00

12.00

s. 3

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostępne są w sekretariacie.

 

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie –  20 marca 2020 r.

 

 


 

 

 

Terminy praktyk zawodowych

Rok szkolny 2019/2020

9 IX 2019r.

       

 

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa

Zawód

Liczba tyg.

Termin praktyki zawodowej

III kTf

Kelner

4 tyg.

04.05.2020 – 29.05.2020

Technik usług fryzjerskich

4 tyg.

04.05.2020 – 29.05.2020

III aTh

Technik hotelarstwa

4 tyg.

04.05.2020 – 29.05.2020

Technik analityk

3 tyg.

04.05.2020 – 22.05.2020

III  Tt

Technik technologii żywności

4 tyg.

04.05.2020 – 29.05.2020

III Tż

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4 tyg.

04.05.2020 – 29.05.2020

II  aTt

Technik analityk

3 tyg.

04.05.2020 – 22.05.2020

Technik technologii żywności

3 tyg.

04.05.2020 – 22.05.2020

II Th

Technik hotelarstwa

4 tyg.

04.05.2020 – 29.05.2020

 

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Rok szkolny 2019/2020

9 IX 2019r.

       

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE rok szkolny 2019/2020

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacja

Termin próbnego egzaminu z kwalifikacji

Termin egzaminu

z kwalifikacji

IV Tf

PP 2012

Technik usług fryzjerskich 514105

A.23 Projektowanie fryzur

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

IV Tż

PP 2012

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

 

IV aTa

PP 2012

Technik technologii żywności 314403

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

Technik analityk

311103

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

 

IV hTk

PP 2012

Technik hotelarstwa

422402

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

Kelner

513101

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

 

III aTh

PP 2017

Technik analityk

11103

AU.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

Technik hotelarstwa

422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

III 2020

Sesja czerwiec-lipiec 2020

III Tt

PP 2017

Technik technologii żywności

314403

TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

III Tż

PP 2017

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

III 2020

Sesja czerwiec-lipiec 2020

 

III kTf

PP 2017

Kelner

513101

TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich

XI-XII 2019

Sesja styczeń-luty 2020

Technik usług fryzjerskich 514105

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

III 2020

Sesja czerwiec-lipiec 2020

 

III kc

PP 2017

Kucharz

 512001

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

III 2020

Sesja czerwiec-lipiec 2020

Cukiernik

 751201

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

III 2020

Sesja czerwiec-lipiec 2020

 

III fw

PP 2017

Fryzjer

514101

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

u pracodawców

Sesja czerwiec-lipiec 2020

Izba Rzemieślnicza

w Rzeszowie

Wędliniarz

 751107

TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Zakłady Mięsne

„Sokołów” S.A.

Sesja czerwiec-lipiec 2020

 


 

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Czerwiec - Lipiec 2019

04 IV 2019r.

       

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

  

               CZĘŚĆ  PISEMNA - 18 czerwca 2019 r. (wtorek)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

Z wykorzystaniem komputera

 

 

T.11 (3 h)

Planowanie i realizacja usług w recepcji

8.00

s. „i”

T.05 (3 w)

Produkcja wyrobów mięsnych
i tłuszczowych

8.00

s. 2i

T.06 (3 Tż)

Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. „i”

s. 2i

A.19 (3 Tf)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. „i”

s. 2i

Z wykorzystaniem arkuszy

 

 

A.59 (3 Ta)

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 15

T.09 (3 Tk)

Wykonywanie usług kelnerskich

10.00

s. 15

T.04 (3 c)

Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 18

T.06 (3 k)

Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. 19

s. 20

A.19 (3 f)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 18

A.60 (4 Ta)

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 20

T.15 (4 Tż)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12.00

s. 20

 

  

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 17 czerwca 2019 r., godz. 9.00 i godz. 13.00.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

T.11
 (3h, 4h)

Planowanie i realizacja usług
w recepcji

17. 06. 2019

9.00

s. 20

T.12
(4h)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

17. 06. 2019

13.00

s. 18

T.15
(4 Tż)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

17. 06. 2019

13.00

s. 18

T.10
(4 tk)

Organizacja usług gastronomicznych

17. 06. 2019

13.00

s. 18

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.19

(3 Tf, 3 f)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

21-28.06.2019

9.00
15.00

s. 13

T.06

(3 Tż,3 k)

Sporządzanie potraw
i napojów

21-25.06.2019

8.00
12.00
16.00

s. 7

s.44

T.04
(3 c)

Produkcja wyrobów cukierniczych

24. 06. 2019

8.00
12.00
16.00

s. 3

A.59

(3 Ta)

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych

26. 06. 2019

9.00

s. 2

T.05
(3w)

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

25. 06. 2019

8.00
12.00
16.00

Zakłady Mięsne „Sokołów SA”

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostępne są w sekretariacie.

 

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: –  30 sierpnia 2019 r.

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Styczeń - Luty 2019

28 VIII 2018r.

       
(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

CZĘŚĆ PISEMNA - 10 stycznia 2019 r. (czwartek)
 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

Z wykorzystaniem komputera

 

 

A.23

Projektowanie fryzur

8.00

s. „i”

s. 2i

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

10.00

s. „i”

s. 2i

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

12.00

s. „i”

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 2i

Z wykorzystaniem arkuszy

 

 

A.59

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 20

T.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 19

T.05

Produkcja przetworów mięsnych
 i tłuszczowych

10.00

s. 19

T.09

Wykonywanie usług kelnerskich

10.00

s. 18

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

12.00

s. 18

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 20

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 20

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja –
9 stycznia 2019 r., godz. 9.00 i godz. 13.00.

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.23

Projektowanie fryzur

09. 01. 2019

9.00

s. 18

s. 20

T.11

Planowanie i realizacja usług
w recepcji

09. 01. 2019

9.00

s. 20

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

09. 01. 2019

13.00

s. 17

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

09. 01. 2019

13.00

s. 18
s. 20

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

09. 01. 2019

13.00

s. 19

s. 20

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.59

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badan analitycznych

11.02.2019

9.00 i 15.00

s. 2

 12.02.2019

9.00

s. 2

A.60

Wykonywanie badan analitycznych

12.02.2019

15.00

s. 2

13.02.2018

9.00 i 15.00

s. 2

T.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

11.02.2019

8.00 i 12.00

s. 3

T.09

Wykonywanie usług kelnerskich

12.02.2019

9.00 i 15.00

s. 7a

13.02.2019

9.00 i 15.00

s. 7a

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostępne są w sekretariacie.

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
22 marca 2019r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.
- 24 maja 2019r.
 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - Urszula Machaj

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy egzaminów rok szkolny 2018/2019

28 VIII 2018r.

       

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

28 VIII 2018r.

       

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Urszula Machaj

 


 

 

 

Terminy

egzaminów poprawkowe

22 VI 2018r.

 

 

 


 

 

 

Listy

ustnych egzaminów maturalnych

20 IV 2018r.

 

Prosimy o zapoznanie się z listami ustnej matury w miesiącu maju 2018r.

 

Język polski            Język angielski          Język niemiecki

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy egzaminów zawodowych

w sesji czerwiec/lipiec 2018

17 IV 2018r.

       

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w kwalifikacjach (kliknij w ikonę z lupą):

 

T.06 – Sporządzanie potraw i napojów

A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

T.05 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych

A.59 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

 

 

 


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie przyborów i materiałów pomocniczych w sesji styczeń - luty 2018r.

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2018

28 X 2017r.

       

 

 

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w kwalifikacji
 

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

29 VIII 2017r.

       

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Urszula Machaj


 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Urszula Machaj

 


 

 

TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.

(kształcenie według starej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

  

1. Etap pisemny
12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00

2. Etap praktyczny
13 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 9.00 – szczegółowe terminy zostaną przekazane indywidualnie każdemu zdającemu – informacja w sekretariacie szkoły.


Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

25 sierpnia 2017 r.
 

 

 

TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

1.  CZĘŚĆ PISEMNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
20 czerwca 2017 r. (WTOREK)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

T.06 (kl. 3 ż) Sporządzanie potraw i napojów

8.00

s. i
s. 2i

A.19 (kl. 3 Tf) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

10.00

s. i

T.11 (kl.3 h) Planowanie i realizacja usług w recepcji

10.00

s. 2i

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 2i

T.04 (kl. 3 c) Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 18

T.06 (kl. 3 k) Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. 19

s.39

T.05 (kl.3 w) Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

10.00

s. 20

A.19 (kl. 3 f) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 20

 

 

TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

2.  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
26 czerwca 2017 r. (PONIEDZIAŁEK)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

9.00

s.20

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

13.00

s.20

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

13.00

s.20

 

 

 

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 16. 06. 2017 r. do 08. 07. 2017 r. – harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji znajduje się poniżej w pliku:

 

  

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
– 
25 sierpnia 2017 r.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik 2016r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ PISEMNA

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

 


 

 

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W 2016 R.

(programy praktyk według zawodów)

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2016 r.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r.


 

Regulamin dotyczący zasady organizacji i zaliczania praktyk zawodowych w technikum

 

 

Zasady obowiązujące podczas praktyk zawodowych

 

Szkolenie dla uczniów przystępujących do egzaminu z kwalifikacji

sesja czerwiec - lipiec 2016r.

 

 

Klasa 2

technik hotelarstwa

Klasa 2

kelner

Klasa 2

technik analityk

 

Klasa 2

technik technologii żywności

 

Klasa 2

technik usług fryzjerskich

 

Klasa 2

technik żywienia

i usług gastronomicznych

 

Klasa 3

technik hotelarstwa

 

 

Klasa 3

kelner

Klasa 3

technik analityk

 

Klasa 3

technik technologii żywności

 

Klasa 3

technik usług fryzjerskich

 

Klasa 3

technik żywienia

i usług gastronomicznych

 

 


 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

1. CZĘŚĆ PISEMNA - 14 stycznia 2016 r. (czwartek)

 

 


 

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja –
15. 01. 2016 r., godz. 9.00 i godz 13.00
 

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r. – harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji znajduje się poniżej.

Harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji

 


Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 30 marca 2016 r.

 

SEKRETARIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KOMUNIKAT (wrzesień 2015)


          Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2015/2016 ogłaszamy nabór do obsługi "infotechnicznej" szkoły w ramach działania SLIT (Szkolnego Laboratorium Informatyczno Technicznego) i ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej). Głównym celem działalności uczniów w wyżej wymienionych pracowniach jest obsługa sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w szkolnych imprezach.

 

          W ostatnim czasie - co było widoczne podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego - pracownia SLIT wzbogaciła się o nowy sprzęt nagłośnieniowy tj. wzmacniacz, zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych, 2 dodatkowych kolumn i statywów. Składamy serdeczne podziękowanie Pani p.o. Dyrektora ZSSChiO mgr inż. Dorocie Wierzbińskiej - Dubaj oraz Pani Wicedyrektor mgr inż. Lidii Sobczyńskiej i Pani Koordynator Projektu Erasmus+ mgr inż. Wandzie Mazurek za wyasygnowanie środków finansowych na ten cel.

 

          Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli i uczniów zainteresowanych realizacją wymienionego projektu w naszej szkole do współpracy.

 

Zespół projektowy: Marcin Kuras (Klasa 3aTa) i Konrad Ryzner (Klasa 3Tż).

 

 Opiekun SLIT i ICIM: Robert PORCZAK

 


 

 

 

 

Szkolna "Piwnica z Multimediami"

(przygotowanie do realizacji projektu)


          Informujemy, że w ramach zajęć dodatkowych w ICIM (Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej) mamy zamiar zrealizować projekt edukacyjno - techniczny, którego głównym celem jest przygotowanie nowej pracowni dodatkowej do przechowywania, konfiguracji i instruktaży stosowania sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w szkolnych imprezach.

          Cały projekt konsultowany jest z Dyrektorem ZSSChiO Panem mgr inż. Władysławem Płoszajem - nadzorowany jest przez nauczyciela mgr Roberta Porczaka i wspierany przez konserwatorów szkoły Pana Mariusza Kulasa i Pana Stanisława Kobylarka.

          Od 18 października bieżącego roku przeprowadziliśmy wizję lokalną pomieszczenia w celu ustalenia kierunku i zakresu prac. Projekt został wstępnie przyjęty do realizacji przez opiekuna ICIM. Będziemy na bieżąco informować wszystkich o postępie prac. Wszystkich chętnych nauczycieli i uczniów zainteresowanych realizacją wymienionego projektu w naszej szkole zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Zespół projektowy: Marcin Kuras (Klasa 2aTa) i Konrad Ryzner (Klasa 2Tż).

Opiekun: "Procesor" mgr Robert Porczak.

 

 

 

Opracował: Marcin Kuras (2aTa)

 

 


 

KOMUNIKAT (wrzesień 2014)

 

 

UWAGA !!!

Prosimy nie wstawiać fotografii do plików tekstowych ponieważ to wydłuża znacznie przygotowanie materiałów na naszą stronę internetową.

          

          Równocześnie chcemy podziękować wszystkim tym kolegom i koleżankom, którzy ułatwiają nam pracę poprzez wstępną weryfikację dostarczonych fotografii i odrzucenie tych, które "nie wyszły" dobrze.

 

 WEBMASTERZY

 EGZAMIN

ZAWODOWY


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji

Zima 2022

(styczeń – luty 2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Nauczyciele, którzy mają zamiar wykorzystywać pracownię informatyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych proszeni są o kontakt z nauczycielami informatyki w celu przeszkolenia.