Prezentacja ciekawych wydarzeń z życia szkoły oraz pokaz wybranych pracowni specjalistycznych w naszej szkole w formie krótkich filmów przybliżających Wam ich wyposażenie.

Praktyki i staże zawodowe uczniów ZSSiB w Jarosławiu

Paralia – GRECJA – 2023

Jak uczniowie ZSSiB w Jarosławiu zdobywają nowe doświadczenia zawodowe za granicą – Paralia Katerini, GRECJA, 2023

Żywieniowcy ZSSiB 2023 Grecja

Analitycy ZSSiB na praktyce zawodowej w Grecji

PROJEKT NR 2022-1-PL01-KA121-VET000060015

PROGRAM KULTUROWY GRECJA WŁOCHY 2023

Aktywnie po zdrowie na praktykach zagranicznych

PROJEKTY E-TWINNING

POLSKO – UKRAIŃSKA WYMANA MŁODZIEŻY

UCZNIOWIE O SZKOLE – PREZENTACJA KIERUNKÓW

HISTORIA SZKOŁY