Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
SI-4/2021
Schemat blokowy kariery ucznia
Wybór określonej ścieżki kształcenia
Egzamin maturalny
Egzamin z kwalifikacji w zawodzie
Logo szkoły
Godło Polski
cukiernik fryzjer kucharz przetwórca mięsa 751201 514101 512001 751107 B 1 1 1 1
Nazwa zawodu
Nazwa zawodu
Nr zawodu
Nr zawodu
Ilość kwalif.
Ilość kwalif.
T hotelarstwa usług fryzjerskich technologii żywności 422402 514105 314403 2 2 2 analityk usług kelnerskich żywienia i usł. gastr. 311103 513101 343404 2 2 L LO - klasa prozdrowotna 2
Rozszerzenia
geografia 513101 kelner 1 biologia język angielski 962907 Pracownik obsługi hotelowej 1 LICEUM 4 lata nauki Matura TECHNIKUM 5 lat nauki Matura + Egz. Zaw. BS I st 3 lata nauki  Egzamin Zawodowy T B L STUDIA lub SZKOŁA POLICEALNA PRACA ZAWODOWA LUB STUDIA PRACA ZAWODOW lub DALSZA NAUKA
ZSSChiO w Jarosławiu
>>> Serwis mobilny ZSSChiO <<<
Edycja 3/2021
Wybór określonej ścieżki kształcenia
Egzamin maturalny
Egzamin z kwalifikacji w zawodzie

Wykaz zawodów

Nazwa zawodu
Nr zawodu
Ilość kwalif.
T hotelarstwa usług fryzjerskich technologii żywności 422402 514105 314403 2 2 2 analityk usług kelnerskich żywienia i usł. gastr. 311103 513101 343404 2 2 2
Typ
T T T T T L Liceum Ogólnokształcące
Klasa prozdrowotna Rozszerzenia geografia - j.angielski - biologia
cukiernik fryzjer kucharz przetwórca mięsa 751201 514101 512001 751107 B 1 1 1 1 513101 kelner 1 B B B B 962907 pracownik obsługi hotelowej 1 B LICEUM 4 lata nauki Matura TECHNIKUM 5 lat nauki Matura + Egz. Zaw. BS I st 3 lata nauki  Egzamin Zawodowy T B L STUDIA lub SZKOŁA POLICEALNA PRACA ZAWODOWA LUB STUDIA PRACA ZAWODOWA lub DALSZA NAUKA