Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
SI-8/2019
Schemat blokowy kariery ucznia
Wybór określonej ścieżki kształcenia
Egzamin maturalny
Egzamin z kwalifikacji w zawodzie
LICEUM 3-4 lata nauki Matura TECHNIKUM 4-5 lat nauki Matura + Egz. Zaw. BS I st 3 lata nauki  Egzamin Zawodowy T B L STUDIA PRACA ZAWODOWA LUB STUDIA PRACA ZAWODOWA