Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 02/2023

PRZETWÓRCA MIĘSA

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Jeśli nie Ci obce smaki wędlin i potraw mięsnych z lat dzieciństwa, cenisz tradycję i lubisz nowoczesne trendy żywieniowe zostań przetwórcą mięsa. Jest to kierunek na którym nauczysz się wytwarzać tradycyjne wędliny powstające według znakomitych regionalnych receptur, poznasz tajemnice wytwarzania apetycznych mięs grillowych oraz niepowtarzalny asortyment przekąsek mięsnych typu chipsy, kabanosy które na stałe zagościły w naszych domach. P rzetwórca mięsa jest zawodem deficytowym i właśnie dla tego specjaliści w tym zawodzie poszukiwanie do pracy w kraju i za granicą. Tradycyjne, zdrowe i ekologiczne produkty wędliniarskie są cenione i ciągle poszukiwane. K szałcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przeprowadzania rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych; obróbki mięsa, tłuszczów i artykułów porozbiorowych; wytwarzania przetworów mięsnych i tłuszczowych tradycyjnych oraz nowoczesnych; obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa; magazynowania i pakowania do dystrybucji mięsa i jego przetworów; wykorzystania komputera w pracy; wykorzystania nowych technologii w produkcji mięsa i jego przetworów. A bsolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach mięsnych, zakładach gastronomicznych, sklepach z własnym rozbiorem mięsa i produkcją świeżych wyrobów, jako sprzedawca na stoiskach mięsnych oraz ubojniach. N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego na terenie całej UE: o SPC.04 „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych” , uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim, zatrudnienie po ukończeniu szkoły w Zakładach Mięsnych „Sokołów” S.A. w Jarosławiu lub innych wybranych przez Ciebie zakładach przetwórstwa mięsa, prowadzenie własnej działalności gospodarczej produkującej mięso i tradycyjne wędliny, prowadzenie działalności handlowej lub usługowej związanej z produkcją i sprzedażą mięsa i jego przetworów a także przygotowywaniem ich na przyjęcia okolicznościowe lub indywidualne zamówienia, podjęcie dalszej nauki w Branżowej Szkole II stopnia, uzyskanie tytułu technika i zdanie matury. O rganizacja nauki w zawodzie przetwórca mięsa: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w Zakładach Mięsnych „Sokołów” S.A. w Jarosławiu na różnych działach produkcyjnych (uczniowie uzyskują zapłatę każdego miesiąca mając status młodocianego pracownika). Zajęcia praktyczne w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Technika w przetwórstwie mięsa Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych język angielski zawodowy zajęcia praktyczne Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
PRZETWÓRCA MIĘSA 3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, j.angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Jeśli nie Ci obce smaki wędlin i potraw mięsnych z lat dzieciństwa, cenisz tradycję i lubisz nowoczesne trendy żywieniowe zostań przetwórcą mięsa. Jest to kierunek na którym nauczysz się wytwarzać tradycyjne wędliny powstające według znakomitych regionalnych receptur, poznasz tajemnice wytwarzania apetycznych mięs grillowych oraz niepowtarzalny asortyment przekąsek mięsnych typu chipsy, kabanosy które na stałe zagościły w naszych domach. P rzetwórca mięsa jest zawodem deficytowym i właśnie dla tego specjaliści w tym zawodzie poszukiwanie do pracy w kraju i za granicą. Tradycyjne, zdrowe i ekologiczne produkty wędliniarskie cenione i ciągle poszukiwane. K szałcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przeprowadzania rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych; obróbki mięsa, tłuszczów i artykułów porozbiorowych; wytwarzania przetworów mięsnych i tłuszczowych tradycyjnych oraz nowoczesnych; obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa; magazynowania i pakowania do dystrybucji mięsa i jego przetworów; wykorzystania komputera w pracy; wykorzystania nowych technologii w produkcji mięsa i jego przetworów. A bsolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach mięsnych, zakładach gastronomicznych, sklepach z własnym rozbiorem mięsa i produkcją świeżych wyrobów, jako sprzedawca na stoiskach mięsnych oraz ubojniach. N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego na terenie całej UE SPC.04 „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych” ; uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim; zatrudnienie po ukończeniu szkoły w Zakładach Mięsnych „Sokołów” S.A. w Jarosławiu lub innych wybranych przez Ciebie zakładach przetwórstwa mięsa; prowadzenie własnej działalności gospodarczej produkującej mięso i tradycyjne wędliny; prowadzenie działalności handlowej lub usługowej związanej z produkcją i sprzedażą mięsa i jego przetworów a także przygotowywaniem ich na przyjęcia okolicznościowe lub indywidualne zamówienia; podjęcie dalszej nauki w Branżowej Szkole II stopnia, uzyskanie tytułu technika i zdanie matury. O rganizacja nauki w zawodzie przetwórca mięsa: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w Zakładach Mięsnych „Sokołów” S.A. w Jarosławiu na różnych działach produkcyjnych (uczniowie uzyskują zapłatę każdego miesiąca mając status młodocianego pracownika). Zajęcia praktyczne w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Technika w przetwórstwie mięsa Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych język angielski zawodowy zajęcia praktyczne Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl . .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB