Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023

PRACOWNIK OBSŁUGI

HOTELOWEJ

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Branża turystyczno - hotelarska jest branżą stale rozwijającą się, która wymaga odpowiednio wykształconej kadry pomocniczej. Praca w tym zawodzie pozwala rozwinąć szereg umiejętności praktycznych, przydatnych również w życiu codziennym. N auka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach jak również w obiektach hotelarsko - gastronomicznych, które mogą być potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk za granicą potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność. A bsolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika hotelarstwa oraz zdać maturę. Zdobywając ten zawód będziesz mieć możliwość zatrudnienia w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, obiektach gastronomicznych. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywać i podawać śniadania, przygotowywać w zakresie podstawowym sale do obsługi konsumentów, przechowywać zastawę i bieliznę stołowa oraz sprzęt kuchenny, wykonywać określone prace w pralni hotelowej, pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni, dokonywać konserwacji i prostych napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych, postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej i etyki zawodu, dbać o bezpieczeństwo gości i ich mienie, korzystać z różnych źródeł informacji, prowadzić działalność gospodarczą, utrzymywać czystości i porządek w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. U zyskiwane kwalifikacje zawodowe uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację HGT.03. „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” możliwość udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektów Erasmus + Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń: o “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” - kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę o “Kelner” - przygotowuje do obsługi gości w zakładach gastronomicznych oraz przy obsłudze przyjęć okolicznościowych, o “Barista” parzy i podaje kawy oraz sporządza napoje kawowe (cocktaile na bazie kawy). Ma wiedzę o różnych gatunkach kaw, jej jakości, sposobach przygotowywania i podawania. Potrafi odpowiednio dobrać proporcje składników i zna różne metody parzenia. Na zajęciach nauczysz się przygotowywać kawy artystyczne (z dodatkami, wielowarstwowe, ozdobione obrazkami na piance z mleka), które mogą zachwycić swoim wyglądem. Osoby posiadające udokumentowane umiejętności w zakresie parzenia i podawania kawy są poszukiwane na rynku pracy. O rganizacja nauki w zawodzie pracownik obsługi hotelowej: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe teoretyczne: Organizacja pracy w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Obsługa konsumenta Język angielski zawodowy P rzedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia hotelarska Pracownia obsługi konsumenta Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, j.angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Branża turystyczno - hotelarska jest branżą stale rozwijającą się, która wymaga odpowiednio wykształconej kadry pomocniczej. Praca w tym zawodzie pozwala rozwinąć szereg umiejętności praktycznych, przydatnych również w życiu codziennym. N auka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach jak również w obiektach hotelarsko - gastronomicznych, które mogą być potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk za granicą potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność. A bsolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika hotelarstwa oraz zdać maturę. Zdobywając ten zawód będziesz mieć możliwość zatrudnienia w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, obiektach gastronomicznych. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywać i podawać śniadania, przygotowywać w zakresie podstawowym sale do obsługi konsumentów, przechowywać zastawę i bieliznę stołowa oraz sprzęt kuchenny, wykonywać określone prace w pralni hotelowej, pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni, dokonywać konserwacji i prostych napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych, postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej i etyki zawodu, dbać o bezpieczeństwo gości i ich mienie, korzystać z różnych źródeł informacji, prowadzić działalność gospodarczą, utrzymywać czystości i porządek w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. U zyskiwane kwalifikacje zawodowe uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację HGT.03. „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” możliwość udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektów Erasmus + Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń: o “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” - kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę o “Kelner” - przygotowuje do obsługi gości w zakładach gastronomicznych oraz przy obsłudze przyjęć okolicznościowych, o “Barista” parzy i podaje kawy oraz sporządza napoje kawowe (cocktaile na bazie kawy). Ma wiedzę o różnych gatunkach kaw, jej jakości, sposobach przygotowywania i podawania. Potrafi odpowiednio dobrać proporcje składników i zna różne metody parzenia. Na zajęciach nauczysz się przygotowywać kawy artystyczne (z dodatkami, wielowarstwowe, ozdobione obrazkami na piance z mleka), które mogą zachwycić swoim wyglądem. Osoby posiadające udokumentowane umiejętności w zakresie parzenia i podawania kawy poszukiwane na rynku pracy. O rganizacja nauki w zawodzie pracownik obsługi hotelowej: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe teoretyczne: Organizacja pracy w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Obsługa konsumenta Język angielski zawodowy P rzedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia hotelarska Pracownia obsługi konsumenta Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl . .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB