Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023

KUCHARZ

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Gotowanie to Twoja pasja? A może dopiero chciałbyś poznać arkana sztuki kulinarnej? Jeżeli tak, to zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia na kierunek Kucharz. To idealny zawód dla osób kreatywnych, pomysłowych, zainteresowanych pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowania i wykonania potraw; obsługi urządzeń gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego; organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych; prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wykorzystania komputera w pracy. A bsolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku mistrz sztuki kulinarnej, szef kuchni, organizator imprez okolicznościowych i usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej. N auka w tym zawodzie umożliwia: zdobycie tytułu kucharza oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań , które jest uznawanego na terenie całej UE; Absolwent po uzyskaniu tytułu kucharz może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach. A trakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach: zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach zawodowych, staży zawodowych w ramach Projektów Unijnych Erasmus+, wyjazdów na targi branżowe, branżowych konkursów szkolnych i międzyszkolnych. O rganizacja nauki w zawodzie kucharz: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach lub u pracodawców. Zajęcia praktyczne w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Technologia gastronomiczna Język angielski zawodowy Pracownia gastronomiczna/zajęcia praktyczne. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
KUCHARZ 3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, j.angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Gotowanie to Twoja pasja? A może dopiero chciałbyś poznać arkana sztuki kulinarnej? Jeżeli tak, to zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia na kierunek Kucharz. To idealny zawód dla osób kreatywnych, pomysłowych, zainteresowanych pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowania i wykonania potraw; obsługi urządzeń gastronomicznych oraz innego sprzętu specjalistycznego; organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych; prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wykorzystania komputera w pracy. A bsolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku mistrz sztuki kulinarnej, szef kuchni, organizator imprez okolicznościowych i usług cateringowych, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej. N auka w tym zawodzie umożliwia: zdobycie tytułu kucharza oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację: o HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań , które jest uznawanego na terenie całej UE; Absolwent po uzyskaniu tytułu kucharz może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach. A trakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane w ramach: zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych pracowniach zawodowych; staży zawodowych w ramach Projektów Unijnych Erasmus +; wyjazdów na targi branżowe; branżowych konkursów szkolnych i międzyszkolnych. O rganizacja nauki w zawodzie kucharz: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach lub u pracodawców. Zajęcia praktyczne w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Technologia gastronomiczna Język angielski zawodowy Pracownia gastronomiczna/zajęcia praktyczne. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl . .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB