Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023

KELNER

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Jesteś komunikatywny, uśmiechnięty i cechuje Cię wysoka kultura osobista? Kierunek Kelner czeka na Ciebie. Kelnerzy nazywani „arystokratami w gastronomii” to idealny zawód dla osób ceniących różnorodność i wyzwania, ciekawych świata i lubiących pracę z ludźmi. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: obsługi konsumenta, promocji i sprzedaży usług, barmaństwa, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej. A bsolwenci mogą zostać zatrudnieni przez różnorodne podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp. N auka w tym zawodzie umożliwia: zdobycie tytułu kelnera oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich , które jest uznawane na terenie całej UE, absolwent po uzyskaniu tytułu kelnera może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach. A trakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach: zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych pracowniach zawodowych, staży zawodowych w ramach Projektów Unijnych Erasmus +, szkoleń baristycznych i barmańskich, wyjazdów na targi branżowe, obsługi prestiżowych przyjęć okolicznościowych na rzecz środowiska lokalnego, udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach branżowych. O rganizacja nauki w zawodzie kelner: w branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne, praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu, w pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Technologia gastronomiczna Obsługa konsumenta Język angielski zawodowy Pracownia gastronomiczna Pracownia usług kelnerskich Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
KELNER 3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, j.angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” Jesteś komunikatywny, uśmiechnięty i cechuje Cię wysoka kultura osobista? Kierunek Kelner czeka na Ciebie. Kelnerzy nazywani „arystokratami w gastronomii” to idealny zawód dla osób ceniących różnorodność i wyzwania, ciekawych świata i lubiących pracę z ludźmi. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: obsługi konsumenta, promocji i sprzedaży usług, barmaństwa, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej. A bsolwenci mogą zostać zatrudnieni przez różnorodne podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp. N auka w tym zawodzie umożliwia: zdobycie tytułu kelnera oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich , które jest uznawane na terenie całej UE, absolwent po uzyskaniu tytułu kelnera może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach. A trakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane w ramach: zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych pracowniach zawodowych, staży zawodowych w ramach Projektów Unijnych Erasmus +, szkoleń baristycznych i barmańskich, wyjazdów na targi branżowe, obsługi prestiżowych przyjęć okolicznościowych na rzecz środowiska lokalnego, udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach branżowych. O rganizacja nauki w zawodzie kelner: w branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne, praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu, w pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Technologia gastronomiczna Obsługa konsumenta Język angielski zawodowy Pracownia gastronomiczna Pracownia usług kelnerskich Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl . .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB