Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023

FRYZJER

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” FRYZJER TO JEDNA Z NIEWIELU OSÓB, PRZED KTÓRĄ KRÓLOWA ŚCIĄGA KORONĘ. Jeżeli Twoja pasją jest fryzjerstwo, to rób to co kochasz, a nie zmarnujesz ani jednego dnia w swoim życiu zawodowym. Jeżeli Twoją pasją metamorfozy zmieniające fryzury u innych, masz wyobraźnię i zmysł artystyczny to kontynuuj naukę w branżowej szkole I stopnia w zawodzie FRYZJER. Dobry fryzjer zawsze znajdzie zatrudnienie i będzie mógł rozwijać swoje zdolności. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu z klientem na temat wykonywanej usługi fryzjerskiej, diagnozy stanu włosów oraz skóry głowy, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, analizy typu sylwetki i stylu klienta w salonie fryzjerskim, wykonywania strzyżenia włosów damskich i męskich, wykonywania zabiegów w salonie fryzjerskim takich jak: koloryzacja, trwała ondulacja, prostowanie włosów, wykonywania metamorfozy wykonując zabiegi zmieniające kolor włosów, wykonywania stylizacji fryzur, wykonywania fryzur okolicznościowych, codziennych, wieczorowych, fantazyjnych, przygotowania dokumentacji do prowadzenia salonu fryzjerskiego, organizacji pracy w salonie fryzjerskim, stosowania programów komputerowych wspomagających dobór fryzury w zależności od typu urody klienta, R ozwiniesz swoją kreatywności oraz talenty artystyczne. Z apewniamy atrakcyjne warunki kształcenia: udział w targach fryzjersko – kosmetycznych i wyjścia do salonów fryzjerskich, przygotowanie i udział w konkursach fryzjerskich, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole, udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach połączonych z warsztatami związanych z wykonywaniem makijażu. O rganizacja nauki w zawodzie fryzjer: w branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne, rozwijanie umiejętności praktycznych odbywa się w szkolnych pracowniach fryzjerskich lub w lokalnych salonach fryzjerskich stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu szkoły, w klasie pierwszej zajęcia praktyczne 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu, w pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Podstawy fryzjerstwa Techniki fryzjerskie Język angielski zawodowy Zajęcia praktyczne N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dyplomu fryzjera potwierdzającego kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich . zdobycie tytułu zawodowego fryzjera, pracę w salonach fryzjerskich w kraju i za granicą, założenie i prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego stacjonarnego lub mobilnego. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
FRYZJER 3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, j.angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” FRYZJER TO JEDNA Z NIEWIELU OSÓB, PRZED KTÓRĄ KRÓLOWA ŚCIĄGA KORONĘ. Jeżeli Twoja pasją jest fryzjerstwo, to rób to co kochasz, a nie zmarnujesz ani jednego dnia w swoim życiu zawodowym. Jeżeli Twoją pasją metamorfozy zmieniające fryzury u innych, masz wyobraźnię i zmysł artystyczny to kontynuuj naukę w branżowej szkole I stopnia w zawodzie FRYZJER. Dobry fryzjer zawsze znajdzie zatrudnienie i będzie mógł rozwijać swoje zdolności. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: przeprowadzenia odpowiedniego wywiadu z klientem na temat wykonywanej usługi fryzjerskiej, diagnozy stanu włosów oraz skóry głowy, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, analizy typu sylwetki i stylu klienta w salonie fryzjerskim, wykonywania strzyżenia włosów damskich i męskich, wykonywania zabiegów w salonie fryzjerskim takich jak: koloryzacja, trwała ondulacja, prostowanie włosów, wykonywania metamorfozy wykonując zabiegi zmieniające kolor włosów, wykonywania stylizacji fryzur, wykonywania fryzur okolicznościowych, codziennych, wieczorowych, fantazyjnych, przygotowania dokumentacji do prowadzenia salonu fryzjerskiego, organizacji pracy w salonie fryzjerskim, stosowania programów komputerowych wspomagających dobór fryzury w zależności od typu urody klienta, R ozwiniesz swoją kreatywności oraz talenty artystyczne. Z apewniamy atrakcyjne warunki kształcenia: udział w targach fryzjersko kosmetycznych i wyjścia do salonów fryzjerskich, przygotowanie i udział w konkursach fryzjerskich, udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole, udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach połączonych z warsztatami związanych z wykonywaniem makijażu. O rganizacja nauki w zawodzie fryzjer: w branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne, rozwijanie umiejętności praktycznych odbywa się w szkolnych pracowniach fryzjerskich lub w lokalnych salonach fryzjerskich stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu szkoły, w klasie pierwszej zajęcia praktyczne są 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu, w pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Podstawy fryzjerstwa Techniki fryzjerskie Język angielski zawodowy Zajęcia praktyczne N auka w tym zawodzie umożliwia: uzyskanie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dyplomu fryzjera potwierdzającego kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich . zdobycie tytułu zawodowego fryzjera, pracę w salonach fryzjerskich w kraju i za granicą, założenie i prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego stacjonarnego lub mobilnego. Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>> http://www.zpowjaroslaw.pl . .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB