Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414
v 03/2023

CUKIERNIK

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” CUKIERNICTWO JEST SZTUKĄ, CUKIERNIKA OGRANICZA JEDYNIE WYOBRAŹNIA. Nic nie wychodzi Ci tak dobrze jak słodkości ? Chcesz połączyć pracę z przyjemnością? Dołącz do nas! Udowodnimy, że da się połączyć obowiązki zawodowe z pasją ucząc się profesji cukiernik. To zawód dla osób, które nie boją się wyzwań. Nauczysz się łączyć surowce w taki sposób, aby powstały słodkie arcydzieła. U nas zdobędziesz wiedzę niezbędną do tworzenia nowych receptur i dekoracji. Rozwiniesz zdolności manualne i plastyczne - zostaniesz artystą cukiernikiem. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych, stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych, wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych, produkcji wyrobów cukierniczych dietetycznych, regionalnych oraz określonych grup klientów np. diabetyków, cukrzyków, nowoczesnych trendów w cukiernictwie. A trakcyjne warunki kształcenia: przygotowanie do pracy w zawodzie zapewnia słodka kadra nauczycieli - z nami Ci się upiecze, nauka zawodu realizowana w profesjonalnie wyposażonych pracowniach cukierniczych, wyjazdy na targi branżowe oraz wycieczki do zakładów cukierniczych, udział w szkolnych konkursach cukierniczych, możliwość rywalizacji z najlepszymi adeptami sztuki cukierniczej np. Małopolski Konkurs Cukierniczy. U zyskiwane kwalifikacje zawodowe: uzyskanie dyplomu cukiernika potwierdzającego kwalifikacje SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych, możliwość udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektów Erasmus+ . O rganizacja nauki w zawodzie cukiernik: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Technika w produkcji cukierniczej Technologie produkcji cukierniczej Język niemiecki zawodowy Pracownia cukiernicza Z awód cukiernika ma szerokie perspektywy rozwoju oraz zatrudnienia w takich zakładach pracy jak: cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, przemysłowe zakłady cukiernicze kawiarnie, restauracje, pensjonaty, domy weselne, hotele, firmy cateringowe, własna działalność . Z nami możesz również rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl .
Logo szkoły
Godło Polski
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<
CUKIERNIK 3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia) Przedmioty punktowane w rekrutacji: j.polski, j.angielski, matematyka, geografia „THINK BIG TO SUCCEED” CUKIERNICTWO JEST SZTUKĄ, CUKIERNIKA OGRANICZA JEDYNIE WYOBRAŹNIA. Nic nie wychodzi Ci tak dobrze jak słodkości? Chcesz połączyć pracę z przyjemnością? Dołącz do nas! Udowodnimy, że da się połączyć obowiązki zawodowe z pasją ucząc się profesji cukiernik. To zawód dla osób, które nie boją się wyzwań. Nauczysz się łączyć surowce w taki sposób, aby powstały słodkie arcydzieła. U nas zdobędziesz wiedzę niezbędną do tworzenia nowych receptur i dekoracji. Rozwiniesz zdolności manualne i plastyczne - zostaniesz artystą cukiernictwa. K ształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych, stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych, wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych, produkcji wyrobów cukierniczych dietetycznych, regionalnych oraz określonych grup klientów np. diabetyków, cukrzyków, nowoczesnych trendów w cukiernictwie. A trakcyjne warunki kształcenia: przygotowanie do pracy w zawodzie zapewnia słodka kadra nauczycieli - z nami Ci się upiecze, nauka zawodu realizowana w profesjonalnie wyposażonych pracowniach cukierniczych, wyjazdy na targi branżowe oraz wycieczki do zakładów cukierniczych, udział w szkolnych konkursach cukierniczych, możliwość rywalizacji z najlepszymi adeptami sztuki cukierniczej np. Małopolski Konkurs Cukierniczy. U zyskiwane kwalifikacje zawodowe: uzyskanie dyplomu cukiernika potwierdzającego kwalifikacje SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych możliwość udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektów Erasmus+ . O rganizacja nauki w zawodzie cukiernik: W branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu. W pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne. P rzedmioty ogólnokształcące: Język polski Język angielski Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa P rzedmioty zawodowe: Technika w produkcji cukierniczej Technologie produkcji cukierniczej Język niemiecki zawodowy Pracownia cukiernicza Z awód cukiernika ma szerokie perspektywy rozwoju oraz zatrudnienia w takich zakładach pracy jak: cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, przemysłowe zakłady cukiernicze kawiarnie, restauracje, pensjonaty, domy weselne, hotele, firmy cateringowe, własna działalność . Z nami możesz również rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej. Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie >>>>>  http://www.zpowjaroslaw.pl . .
Oferta dodatkowa ZSSiB Oferta dodatkowa ZSSiB