PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka, geografia

„THINK BIG TO SUCCEED”
Branża turystyczno – hotelarska jest branżą stale rozwijającą się, która wymaga odpowiednio wykształconej kadry pomocniczej. Praca w tym zawodzie pozwala rozwinąć szereg umiejętności praktycznych, przydatnych również w życiu codziennym.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach jak również w obiektach hotelarsko – gastronomicznych, które mogą być potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk za granicą potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność.

Absolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia
i uzyskać tytuł technika hotelarstwa oraz zdać maturę. Zdobywając ten zawód będziesz mieć możliwość zatrudnienia w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, obiektach gastronomicznych.

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • organizować usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przygotowywać i podawać śniadania,
 • przygotowywać w zakresie podstawowym sale do obsługi konsumentów,
 • przechowywać zastawę i bieliznę stołowa oraz sprzęt kuchenny,
 • wykonywać określone prace w pralni hotelowej
 • pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni,
 • dokonywać konserwacji i prostych napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych,
 • postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej i etyki zawodu
 • dbać o bezpieczeństwo gości i ich mienie,
 • korzystać z różnych źródeł informacji,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • utrzymywać czystości i porządek w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe
 • uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację HGT.03. „Obsługa gości
  w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”
 • możliwość udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektów Erasmus +
 • Dodatkowe kwalifikacje w ramach kursów i szkoleń:
  • “Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych” – kurs na którym poznasz nowoczesne formy płatności, zasady rozliczania transakcji, wystawiania dokumentów potwierdzających zapłatę
  • “Kelner” – przygotowuje do obsługi gości w zakładach gastronomicznych oraz przy obsłudze przyjęć okolicznościowych
  • “Barista” parzy i podaje kawy oraz sporządza napoje kawowe (cocktaile na bazie kawy). Ma wiedzę o różnych gatunkach kaw, jej jakości, sposobach przygotowywania i podawania. Potrafi odpowiednio dobrać proporcje składników i zna różne metody parzenia. Na zajęciach nauczysz się przygotowywać kawy artystyczne (z dodatkami, wielowarstwowe, ozdobione obrazkami na piance z mleka), które mogą zachwycić swoim wyglądem. Osoby posiadające udokumentowane umiejętności w zakresie parzenia i podawania kawy są poszukiwane na rynku pracy
Organizacja nauki w zawodzie pracownik obsługi hotelowej:
 • w branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących są przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne,
 • Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu,
 • w pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne.
Przedmioty ogólnokształcące:
 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
Przedmioty zawodowe teoretyczne:
 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Obsługa konsumenta
 • Język angielski zawodowy
Przedmioty zawodowe praktyczne:
 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta

Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Praconik obsługi hotelowej

Praktyka

Zajęcia praktyczne w dedykowanych pracowniach i aranżowanej jednostce mieszkalnej.

Warsztaty

Doskonalenie umiejętności branżowych.

Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie http://www.zpowjaroslaw.pl .