KELNER

3 letnia BSIS (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka, geografia

„THINK BIG TO SUCCEED”
Jesteś komunikatywny, uśmiechnięty i cechuje Cię wysoka kultura osobista? Kierunek Kelner czeka na Ciebie. Kelnerzy nazywani „arystokratami w gastronomii” to idealny zawód dla osób ceniących różnorodność i wyzwania, ciekawych świata i lubiących pracę z ludźmi.

Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • obsługi konsumenta,
 • promocji i sprzedaży usług,
 • barmaństwa,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni przez różnorodne podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, itp.

Nauka w tym zawodzie umożliwia
 • zdobycie tytułu kelnera oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, które jest uznawane na terenie całej UE,
 • absolwent po uzyskaniu tytułu kelnera może podjąć naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podnieść swoje wykształcenie zawodowe na kursach.
Atrakcyjne warunki kształcenia w tym zawodzie realizowane są w ramach::
 • zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych pracowniach zawodowych,
 • staży zawodowych w ramach Projektów Unijnych Erasmus +,
 • szkoleń baristycznych i barmańskich,
 • wyjazdów na targi branżowe,
 • obsługi prestiżowych przyjęć okolicznościowych na rzecz środowiska lokalnego,
 • udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach branżowych.
Organizacja nauki w zawodzie kelner:
 • w branżowej szkole I stopnia oprócz przedmiotów ogólnokształcących są przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne,
 • praktyczna nauka zawodu jest realizowana w szkolnych pracowniach, w klasie pierwszej 1 raz w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej 2 razy w tygodniu,
 • w pozostałe dni realizowane są przedmioty teoretyczne.
Przedmioty ogólnokształcące:
 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
Przedmioty zawodowe:
 • Technologia gastronomiczna
 • Obsługa konsumenta
 • Język angielski zawodowy
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia usług kelnerskich

Z nami możesz też rozwijać swoje kompetencje społeczne i personalne. Możesz także skorzystać z bogatej oferty sportowej.

Wizytówka

Kelner

Praktyka

Aranżacja nakryć okolicznościowych z obsługą różnorodnej klienteli.

Warsztaty

Obsługa imprez okolicznościowych z pokazem umiejętności barmańskich i metod specialnych obsługi kelnerskiej.

Eventy

Imprezy, Jubileusze, Konferencje

Jeśli mieszkasz daleko od Jarosławia czeka na Ciebie miejsce w bursie http://www.zpowjaroslaw.pl .