ZSSChiO w Jarosławiu
ul. Kraszewskiego 3       37-500 Jarosław        tel/fax: 166216414       www.zsschiojaroslaw.edu.pl       zsschiosekretariat@interia.eu
Szkoła promująca zdrowie
LECIE 70 Rekrutacja Projekty UE
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu