JUBILEUSZ  75 – LECIA SZKOŁY

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 r.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej

Szkoła z charakterem – przyjazna atmosfera – nowoczesne pracownie i laboratoria – kompetentna kadra – bogata tradycja
i doświadczenie – rola lidera wdrożeń innowacyjnych projektów edukacyjnych
.