Uczniowie
Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414

Szkoła z charakterem - przyjazna atmosfera - nowoczesne pracownie i laboratoria - kompetentna kadra

- bogata tradycja i doświadczenie - rola lidera wdrożeń innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Logo szkoły
Godło Polski
technik technologii żywności technik technologii żywności technik technologii żywności technik usług kelnerskich technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich linia podziału kelner kelner kelner cukiernik cukiernik cukiernik cukiernik kucharz kucharz kucharz kucharz fryzjer fryzjer fryzjer fryzjer pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej technik analityk technik analityk technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik analityk technik analityk technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik żywienia technik żywienia Powiat Jarosławski Kuratorium Oświaty OKE CKE Sejm
Motto
THINK BIG TO SUCCEED
technik usług kelnerskich technik usług kelnerskich 75-lecie  Informacje
ZSSiB w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSiB <<<

Szkoła z charakterem - przyjazna atmosfera -

nowoczesne pracownie i laboratoria - kompetentna

kadra - bogata tradycja i doświadczenie - rola lidera

wdrożeń innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Budynek szkoły Motto
THINK BIG TO SUCCEED
technik analityk technik analityk technik analityk technik analityk technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych technik technologii żywności technik technologii żywności technik technologii żywności technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich linia podziału cukiernik cukiernik cukiernik cukiernik kelner kelner kelner kelner kucharz kucharz kucharz kucharz fryzjer fryzjer fryzjer fryzjer
v11/2021
pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej Branżowa Szkoła 1 Stopnia Branżowa Szkoła 1 Stopnia Technikum 5 letnie Technikum 5 letnie Kuratorium Oswiaty Powiat Jarosławski OKE CKE Sejm technik analityk technik analityk technik analityk technik analityk
75-lecie  Informacje