Uczniowie
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej
Dane teleadresowe
ADRES: ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu tel/fax: 16-6216414

Szkoła z charakterem - przyjazna atmosfera - nowoczesne pracownie i laboratoria - kompetentna kadra

- bogata tradycja i doświadczenie - rola lidera wdrożeń innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Logo szkoły
Godło Polski
technik technologii żywności technik technologii żywności technik technologii żywności technik usług kelnerskich technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich linia podziału kelner kelner kelner cukiernik cukiernik cukiernik cukiernik kucharz kucharz kucharz kucharz fryzjer fryzjer fryzjer fryzjer pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej przetwórca mięsa przetwórca mięsa przetwórca mięsa przetwórca mięsa pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej Nowość technik analityk technik analityk technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik analityk technik analityk technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik żywienia technik żywienia Powiat Jarosławski Kuratorium Oświaty OKE CKE Sejm
Motto
THINK BIG TO SUCCEED
technik usług kelnerskich technik usług kelnerskich
NAUKA W TECHNIKUM TYLKO NA 1 ZMIANIE dla uczniów rozpoczynających naukę od 1 września 2022 roku
ZSSChiO w Jarosławiu
Serwis mobilny
>>> Serwis mobilny ZSSChiO <<<

Szkoła z charakterem - przyjazna atmosfera -

nowoczesne pracownie i laboratoria - kompetentna

kadra - bogata tradycja i doświadczenie - rola lidera

wdrożeń innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Budynek szkoły Motto
THINK BIG TO SUCCEED
Logo szkoły technik analityk technik analityk technik analityk technik analityk technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych technik technologii żywności technik technologii żywności technik technologii żywności technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich technik usług fryzjerskich technik usług kelnerskich linia podziału cukiernik cukiernik cukiernik cukiernik kelner kelner kelner kelner kucharz kucharz kucharz kucharz fryzjer fryzjer fryzjer fryzjer
v11/2021
przetwórca mięsa przetwórca mięsa przetwórca mięsa przetwórca mięsa pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej pracownik obsługi hotelowej Nowość Branżowa Szkoła 1 Stopnia Branżowa Szkoła 1 Stopnia Technikum 5 letnie Technikum 5 letnie Kuratorium Oswiaty Powiat Jarosławski OKE CKE Sejm technik usług kelnerskich technik usług kelnerskich
NAUKA W TECHNIKUM TYLKO NA 1 ZMIANIE dla uczniów rozpoczynających naukę od 1 września 2022 roku